Извођач радова: Хигра д.о.о. Бијељина
Укупна вриједност: 3.034.000,оо ЕУРА
Уштеда: 380.000,оо КМ

PDF Пројектни план

PDF Измјена пројектног планa

PDF Пројекат компонента II

PDF Пројекат компонента III

Главни циљ пројекта је смањење необрачунатих количина воде у водоводном систему, смањење трошкова погона и одржавања система, те повећање броја корисника и њихово континуирано снабдијевање квалитетном питком водом, као и побољшање санитационе ситуације у Сокоцу кроз проширење обухвата система и смањивање броја септичких јама у употреби. Такође, очекује се да ће реализацијом овог пројекта доћи до значајног побољшања здравственог стања становника општине и допринијети бржем испуњавању услова који се у будућности траже законодавством ЕУ у области заштите животне средине.

Специфични циљеви пројекта су:

 1. Набавка и инсталација у циљу замјене дотрајале опреме, арматура и кућних мјерача протока
 2. Санација, реконструкција и доградња водоводног система
 3. Санација, реконструкција и доградња канализационог система
 4. Институционално јачање ЈКП „Врело Биоштице“

Пројекат је подјељен у три логичне, технички и финансијски независне компоненте које могу бити изведене истовремено или са временским помаком већ према расположивим израђеним пројектима и финансијским средствима.

Завршена је I компонента пројекта (1.069.237,42 КМ) која се односила на:

 • Реконструкцију водоводне мреже, набавку и уградњу опреме од Психијатријске болнице у Подроманији до краја улице Цара Лазара у Сокоцу у дужини од 2.800 m
 • Изградњу потисног цјевовода од изворишта Биоштице до Мјесне заједнице Кнежина у дужини од 2.900 m

Завршена је II компонента пројекта (1.678.842,41 КМ) у склопу које је урађена:

 • Реконструкција водоводне линије од старог Аутотранспорта, преко Аутобуске станице, дијела транзита, те улице Борка и Ратка Радовића до зграде у којој су пословне просторије Фонда ПИО Реконструкција водовода у Романијској улици
 • Реконструкција водовода од насеља Брезјак до Газивода у дужини око 3.500 метара
 • Изградња водовода од Брезјака до Куле, дужине 7-8.000 метара
 • Зонирање водоводног система, тј. растерећење система преспајањем и уградњом редуцир – вентила да не би  долазило до наглог искакања и пуцања цијеви
 • Изградња канализационог система према Вражићима, у дужини од 1.000 метара
 • Изградња канализационе мреже од Казана преко Надића и Подрасоваче до насеља Лазе у дужини од 6.000 метара
 • Изградња канализације у насељу Балтићи

Остала је да се заврши III компонента пројекта (1.057.000,00 ЕУРА), којом је предвиђена:

 • Изградња примарног канализационог вода од насеља Мајдани до транзитног вода ка локалитету Бјелосављевићи гдје је идејним рјешењем планирана изградња система за пречишћавање отпадних вода, профил Ø 300 Л=1.750м
 • Изградња примарног канализационог вода од насеља Брезјак до транзитног вода ка локалитету Бјелосављевићи гдје је идејним рјешењем планирана изградња система за пречишћавање отпадних вода, профил Ø 300 Л=2.250м
 • Изградња примарног канализационог вода од насеља Подроманија до транзитног вода ка локалитету Бјелосављевићи гдје је идејним рјешењем планирана изградња система за пречишћавање отпадних вода, профил Ø 300 Л=4.750м и профил Ø 400 Л=1.750м
 • Изградња примарног канализационог вода од заједничког транзитног вода канализације до Бјелосављевића гдје је идејним рјешењем планирана изградња система за пречишћавање отпадних вода, профил Ø 300 Л=1.125м и профил Ø 400 Л=1.125м
Avatar
Портал Соколац-срце Романије је званични портал општине Соколац, једне од шест градских општина града Источно Сарајево, основан 13.новембра 2012.године.