Шуме РС: Застара дуга и гашење предузећа отписали 17 милиона марака

“Шуме РС” биле су принуђене да почетком ове године отпишу више од 17 милиона марака сумњивих и спорних потраживања због њихове застаре и гашења фирми које им дугују новац.

sumesrpskedirekcija07102016

Искњижавањем тог дуга, који је акумулиран деценијама, сумњива и спорна потраживања “Шума РС” сведена су на 15,71 милион, а прије тога су износила око 33 милиона КМ.

– Разлог смањења дуга од 17 милиона марака је тај што је велики износ потраживања отписан у складу са одлуком Надзорног одбора предузећа. Дуг је отписиван искључиво купцима код којих је наступила апсолутна застара, док је над појединим дужницима окончан стечајни поступак. Поред тога, потраживања су код појединих фирми брисана и због тога што се правоснажне судске одлуке не могу реализовати те вансудског поравнања и брисања правног лица из судског регистра – казали су у “Шумама РС”.

Нагласили су и да је Влада РС у марту прошле године донијела одлуку да потраживања “Шума РС” од “Нове Романије” са Сокоца у износу од 3,51 милион марака, која су књижена као сумњива и спорна потраживања, буду наплаћена претварањем потраживања у акције тог предузећа.

– Поступили смо сходно наведеној одлуци и потраживања укњижили на конто учешћа у капиталу других правних лица – истакли су у “Шумама РС”.

Највећи износ сумњивих и спорних потраживања тренутно имају два предузећа из Котор Вароша и по једно из Челинца, Теслића и Милића, али у “Шумама” нису навели колико износи њихов дуг. Ријеч је о фирмама “Дрвопрерада” из Шипрага код Котор Вароша, “Прерада дрвета” Котор Варош, “Механичка прерада” Челинац, “Бортес” Теслић и “Интал” Милићи.

“Шуме РС” су прошлу годину завршиле са добити од 4,80 милиона марака, а од 26 шумских газдинстава четири су пословала са губитком. Највећи минус имало је Шумско газдинство “Бирач” из Власенице – 914.000 марака, а слиједи “Јахорина” из Пала са 742.000 марака, “Мајевица” из Лопара са 208.000 и “Панос” из Вишеграда који је у свом завршном рачуну исказао минус од 98.000 КМ.

Дисциплина

У “Шумама РС” истичу да су завели дисциплину према својим купцима и да сада директори шумских газдинстава ниједном купцу који касни са плаћањем не одобравају нову испоруку сировине.

Нагласили су да због такве пословне политике нема нових дугова и да највећи износ сумњивих и спорних потраживања “Шума РС” датира из ранијих времена.

Предузећа са највећим износом сумњивих потраживања

  • “Дрвопрерада” Шипраге
  • “Прерада дрвета” Котор Варош
  • “Механичка прерада” Челинац
  • “Бортес” Теслић
  • “Интал” Милићи