Влада ФБиХ: Кантонима 9.000.000, општинама 3.000.000 КМ

Федерална влада донијела је Одлуку којом утврђује критеријуме расподјеле средстава утврђених у Прорачуну ФБиХ за 2017. годину на позицији текућих трансфера другим разинама власти и фондовима, саопштила је Влада ФБиХ.

Ријеч је о финансијској помоћи од 12.000.000 КМ, од чега ће кантонима бити распоређено 9.000.000 КМ, а општинама 3.000.000 КМ.

Критерији за расподјелу средстава кантонима су број становника и површина, те број ученика у основном и средњем образовању кантона. За примјену ових критеријума вриједе показатељи Федералног завода за статистику и Пореске управе ФБиХ. Као један од додатних критеријума је смањење запослених на дан 31.12.2016. у односу на претходну фискалну годину.

Влада ће посебном одлуком утврдити износе средстава појединим кантонима и општинама.

При додјели средстава општинама првенствено ће бити узети у обзир закључци Парламента ФБиХ.