УНДП одобрио још шест пројеката у Старом Граду Сарајево

Развојни програм УНДП-а наставља имплементацију пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ у општини Стари Град Сарајево, а који финансирају Владе Швајцарске и Шведске, кроз још шест пројеката које су кандидовали грађани, саопштено је из општине Стари Град Сарајево.

Пројекти вриједни око 180.000 КМ биће реализовани на Широкачи, Седренику, Мошћаници, Вратнику, Бистрику и Ковачима.

На позив УНДП-а, савјети мјесних заједница, заједно са секретарима мјесних заједница и општинским Сектором за локални развој, израдили су пројекте и аплицирали за средства. Одобрено је шест пројеката и у току је избор извођача радова који проводи УНДП.

Пројекти који ће се финансирати кроз „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ су изградња дјечијег игралишта на Вратнику – код ОШ „Хамдија Крешевљаковић“, изградња дјечијег игралишта на Широкачи – у близини просторија мјесне заједнице, изградња игралишта за баскет на Ковачима – у улици Надмлини, реконструкција просторија мјесне заједнице Мошћаница, реконструкција дијела улице Први батаљон на Седренику, те реконструкција преосталог дијела улице Фрањевачка на Бистрику (III фаза).

У првој фази овог пројекта реализовани су веома значајни пројекти на простору Старог Града – изграђена су два дјечија игралишта – на Седренику и Мошћаници, додијељена рачунарска опрема за шест мјесних заједница за квалитетнији рад са грађанима, опремљен информатички кабинет, санирана улица Тандарева на Широкачи, организоване радионице ручних радова, те фитнес тренинзи.

У реализацију тих пројеката уложено је око 170.000 КМ.

Пројект „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ финансирају Владе Швајцарске и Шведске у укупној вриједности од 14,5 милиона КМ, а општина Стари Град је једна од 23 јединице локалне самоуправе у БиХ које учествују у пројекту.

За провођење пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ задужен је УНДП у БиХ у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарством правде Федерације БиХ, Владом Брчко Дистрикта и оба ентитетска савеза општина и градова.