Одлука о расподјели средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана

Број: 02- 400-427/4
Датум: 05. октобар 2017.године

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04 и 98/13), члана 67. Статута општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 17/17) и члана 2.,3. и 8., Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Соколац број: 02-400-182 од 24.04.2016. године, Начелник општине Соколац, доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

На основу спроведеног поступка по расписаном Јавном конкурсу, број: 02-400-427 од 12.09.2017. године, на приједлог Комисије за oцјену приједлога пројеката по Јавном позиву, утврђује се расподјела средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Соколац, како слиједи:

1. Удружење грађана „Аурора“ : 5.000,00 КМ
2. Планинарско друштво „Гласинац“ Соколац : 1.000,00 КМ
3. Удружења Књижевни клуб „Романија : 1.000,00 КМ
4. Удружења СПКД „Просвјета“: 1000,00 КМ
5. Удружења „Еко осмијех Гласинца“: 800,00 КМ
6. Удружење жена „Соколице“ : 400,00 КМ
7. Плесни клуб „Ника“: 400,00 КМ
8. Удружење младих „Мобилијар“: 200,00 КМ
9. Удружење музичара „ Акорд“ : 200,00 КМ

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Огласној табли Општине Соколац и интернет страници Општине.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
мp Милован Бјелица