Опрез: На тржишту мед сумњивог квалитета

Агенција за безбједност хране анализом квалитета меда на тржишту БиХ утврдила је да од 100 узорака више од половине, односно 53 нису одговарајућег квалитета.

Од 100 анализираних узорака, узетих у посљедња три мјесеца прошле године, по 45 је са подручју Федерације БиХ и Републике Српске, а 10 са подручја Брчко дистрикта.

„Посматрано према поријеклу узорака, од 63 узорка домаћег меда неодговарајућих је било 36 узорака, а од 37 узорака из увоза неодговарајућих је било 17“, саопштено је из Агенције за безбједност хране БиХ.

Анализом је било обухваћено 14 врста меда, а најчешће неправилности утврђене су за мијешани мед, мед с комадима саћа и мед с додацима.

Акредитованим лабораторијским методама спроведена су испитивања меда којима је обухваћено одређивање хидроксиметилфурфурола-ХМФ, активности дијастазе, редукованих шећера, сахарозе, воде у меду, материја нерастворивих у води, пепела, киселости и електричне проводљивости у меду.

Разлози неусклађености били су повећан садржај ХМФ-а, активности дијастазе, смањен садржај редукованих шећера, електрична проводљивост, садржај сахарозе, садржај минералних материја и садржај материја нерастворивих у води.

„Надлежни инспекцијски органи располажу свим резултатима физичко-хемијских анализа меда добијеним путем мониторинга квалитета меда на тржишту БиХ за 2017. годину, што омогућава предузимање одговарајућих мјера с циљем заштите интереса потрошача у БиХ“, истакли су из Агенције за безбједност хране БиХ.

Агенција на основу детаљне анализе резултата утврђених овим мониторингом спроводи додатне консултације с надлежним органима и експертима из ове области како би се утврдило да ли су резултати овог мониторинга посљедица патворења и/или неправилног поступања субјеката у пословању с храном, те како би се ове неправилности у предстојећем периоду знатно смањиле.