Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама – UNDP & Општина Соколац

0

Општина Соколац у партнерству са Развојним програмом Уједињених нација расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (ReLOaD)

ReLOaD је регионални пројекат којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у шест земаља/ Западног Балкана и то: Албанија, бивша југословенска Република Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово* и Србија. Пројекат је почео 1. фебруара, 2017. године и током наредне три године циљ пројекта је даље јачање партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва ширењем транспарентног приступа финансирања организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС у складу са стратешким приоритетима и потребама становништва у заједницама.

ReLOaD се спроводи у сљедећим јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у Босни и Херцеговини (абецедним редом): Бањалука, Бијељина, Братунац, Брод, Центар Сарајево, Градачац, Јабланица, Какањ, Маглај, Модрича, Пале, Рудо, Соколац, Стари Град Сарајево, Теслић, Тешањ, Травник, Требиње, Тузла, Витез и Вогошћа.

Општина Соколац и пројекат ReLOaD позивају све организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Соколац из сљедећих приоритетних области:

1. Култура и спорт

1.1 Пројекти унапријеђења спортских и културних садржаја за дјецу и младе;
1.2 Пројекти промоције и очувања културно-историјског наслијеђа, нематеријалне културне баштине и умјетничког стваралаштва на подручју општине Соколац;

2. Пољопривреда, рурални развој и туризам

2.1 Пројекти промоције, развоја и производње здраве хране и туристичких потенцијала у сеоским подручјима;
2.2 Пројекти руралног развоја кроз унапређење пољопривредне производње и повећање свијести о значају развоја села;

3. Социјална заштита

3.1 Пројекти који подржавају превенцију насиља у породици, малољетничке деликвенције и заштиту менталног и физичког здравља;
3.2 Пројекти који подржавају и промовишу укључивање свих социјално искључених категорија становништва у активности у заједници;

4. Заштита околине

4.1 Пројекти који промовишу одговоран однос према природи и унапријеђењу квалитета живљења у урбаној и руралној средини;
4.2 Пројекти рјешавања проблема дивљих депонија и заштита извора пијаће воде.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања ReLOaD пројекта (три године) 120.000 КМ.

UNDP задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од пет (5) до девет (9) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду мај 2018. – јануар 2019. године.

ПРАВО УЧЕШЋА

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб страници: www.ba.undp.org, као и на wеб страници Општине Соколац www.opstinasokolac.net.

Документација за пријаву на јавни позив за Општину Соколац такође се може преузети од 13. фебруара до 12. марта 2018. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-mail: registry.ba@undp.org; mirjana.kezunovic@opstinasokolac.net или лично преузимањем у Општини Соколац, канцеларија бр. 11.

Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити одржан 06. марта 2018. године од 12 до 14 сати у сали Скупштине општине Соколац. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.

Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-mail адресе registry.ba@undp.org са назнаком за ReLOaD пројекат. Питања се могу постављати до 06. марта 2018. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у три (3) примјерка у штампаној форми и једној електронској копији (CD или USB) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8 до 15 сати на сљедећу адресу, са назнаком за ReLOaD пројекат:

Општина Соколац
Ул. Гласиначка 13
71 350 Соколац
Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 12. март 2018. године, до 15 сати. Апликације достављене након наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви апликанти који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, ће бити обавјештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: www.ba.undp.org, те на wеб страници Општине Соколац (www.opstinasokolac.net), као и на огласној плочи Општине. Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору прије потписивања уговора.

ДОКУМЕНТАЦИЈА