Позивају се све организације цивилног друштва са подручја општине Соколац (удружења и фондације) да присуствују Јавној расправи одабира приоритетних области Јавног позива на подручју општине Соколац за 2019. годину, а у склопу Регионалног програма јачања локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP).

Јавна расправа ће се одржати у просторијама Високе школе за услужни бизнис, у четвртак, 25.04.2019. године са почетком у 12,00 сати.

Предложени Дневни ред:

1. Презентација динамике Јавног позива за подршку пројектима ОЦД у оквиру ReLOaD-а

2. Дискусија приједлога приоритетних области предстојећег Јавног позива за Општину Соколац у ReLOaD пројекту за 2019. годину

3. Текућа питања

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ

Предложене приоритетне области су у складу са развојним циљевима Општине Соколац који су наведени у документу Стратегија локалног развоја Општине Соколац 2013.-2020., и то:

1. Унапријеђење културних и спортских садржаја на подручју општине Соколац,

2. Пројекти који подржавају и промовишу укључивање свих социјално искључених категорија становништва у активности у заједници (са посебним акцентом на дјецу, омладину, породице повратника, стара и изнемогла лица те особе са потешкоћама у развоју),

3. Пројекти који промовишу одговоран однос према природи и унапријеђењу квалитета живота,

4. Пројекти који промовишу афирмацију слободе, толеранције и других етничких вриједности,

5. Активности едукације и развијања вјештина за кориснике организација цивилног друштва Из области руралног развоја и пољопривредне производње