У оквиру Јавног позива за организације цивилног друштва/невладине организације за предају приједлога пројеката који се организује у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (ReLOaD) у сарадњи са општином Соколац, у сриједу 19. јуна 2019. године са почетком у 13.00 сати одржан је четврти менторски састанак за заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва (ОЦД).

Састанку су, поред менторице и представнице Општине Соколац, присуствовала 4 представника/ице из 4 ОЦДа (1 мушкарац и 3 жене)

Учесници и учеснице четвртог менторског састанка су разговарали и дискутовали интервенцијску логику, обзиром да присутни представници ОЦД-а донијели развијене логичке матрице, план рада и буџет. Менторица је објаснила хијерхију циљева како би учесници могли кориговати своје циљеве у апликационој форми и логичкој матрици.

Менторица је објаснила СМАРТ индикатор и основне принципе израде објективно провјерљивог индикатора. Објаснила је хоризонталну логику и медјусобну повезаности циља и индикатора (полазишта и циљне/крајње вриједности индикатора) те везу индикатора са извором верификације. Начин исказивања мјерљивости индикатора треба да је исти и у полазисту и крајњој вриједности (број учесника у локалним акцијама, број акција у ЈЛС, број цертифицираних полазника, км уређеног пута, број постављених клупа итд). Оно што оправдава потребу за интервенцијом пројекта је разлика између почетне и крајње вриједности једног индикатора.

Наглашено да најкасније за понедељак 24. јуна 2019. године, сва пројектна документација треба бити припремљена и предата на начин како је описано у Смјерницама за апликанта.

Наглашено је да сваки апликант провјери потребну документацију за један пројекат путем листе за провјеру (само потпуно комплетиране апликације биће разматране тј. евалуиране од стране Евалуацијске комисије).

Ово је уједно био и посљедњи менторски састанак предвиђен за заинтересоване ОЦД представнике са подручја општине Соколац, а затварање јавног позива је предвиђено до 24. јуна, 2019. године у 15.00 часова.