Тениски терени са пратећим објектом у оквиру СРЦ „Соколац“

Површина пратећег објекта 910 м² Процијењена вриједност радова 226.486,00 КМ Број тениских терена 5 Пројекат изградње тенискких терена са пратећим објектом оквиру СРЦ "Соколац" обухвата четири тениска терена на земљаној подлози, један терен на чврстој подлози и пратећи објекат спратности...

Повећање енергетске ефикасности објекта Основне школе „Соколац“

Извођач радова Техноградња д.о.о. Фоча Укупна вриједност 313.500,оо KM Финансијери UNDP, Општина Соколац, Влада Републике Српске О пројекту “Зелени економски развој“ Примарни, односно крајњи циљ пројекта „Зелени економски развој“ је допринијети креирању повољног окружења за инвестиције у енергетску ефикасност у Босни...

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD)

Број пројеката ОЦД-а 200 Укупна вриједност 10.000.300,оо EУРА Укупан број корисника 38.000 Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) је трогодишњи пројекат (фебруар 2017-фебруар 2020. године), који финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP). ReLOaD је...

Реконструкција јавног освјетљења и унапређење енергетске ефикасности у систему јавног освјетљења

Укупна вриједност 700.000,оо KM Модел финансирања Јавно-приватно партнерство Пројекат подразумијева реконструкцију, управљање и одржавање јавног освјетљења на територији општине Соколац увођењем LED технологије, по принципу јавно – приватног партнерства. Сврха овог Пројекта је реализација и финансирање реконструкције, управљања и...

Побољшање пословног окружења

Имплементатор Општина Соколац Укупна вриједност 140.000,оо КМ Wеб адреса www.0808sokolreg2016.com Општина Соколац је 21.децембра 2015.године је са Међународном финансијском корпорацијом потписала „Уговор о савјетовању“. Међународна финансијска корпорација, чланица Групације Свјетске банке, је међународна организација чија сврха, у складу са Споразумом о...

Систем даљинског гријања на биомасу са когенерацијом

Топлотни капацитет 4,1 MW Укупна вриједност 15.200.000,оо КМ Модел финансирања Јавно-приватно партнерство У октобру 2015. године, Конзорцијум „CMS Reich-Rohrwig Hainz“ д.о.о., „ЦЕТЕОР“ д.о.о. Сарајево, и „GreenMax Capital Advisors“ урадили су Студију оправданости система даљинског гријања на биомасу са когенерацијом. У припреми...

Развој водоводног и канализационог система Сокоца

Финансијер Европска унија Укупна вриједност 14.500.000,оо КМ Имплементатор WYG International Овим пројектом ријешиће се проблем отпадних вода, сливова, изворишта и отворити перспектива развоја општине као здраве животне средине. Пројекат финансира Европска унија, а имплементатор пројекта је „WYG International“. Стручни тим Европске...

Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја – ЦЕБ II

Број стамбених јединица 64 Бесповратна средства 2.173.856,33 КМ Учешће општине Соколац 500.000,оо КМ Са циљем рјешавања стамбених проблема расељених лица из колективних центара и алтернативног смјештаја у оквиру ЦЕБ II пројекта (Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних...

Спортско-рекреативни центар „Соколац“

Укупна површина 75000 м² Вриједност израде пројекта 58.441,50 КМ Број тениских терена 5 На простору површине цца 75000 м² (7.5 ха) планирана је изградња Спортско-рекреативног центра Општине Соколац. Овај спортско-рекреативни центар је димензиониран тако да подмири потребе за спорт и...

Реконструкција и адаптација објекта Јавне установе за културу „Перо Косорић“

Укупна вриједност око 550.000,оо KM Објекат се налази у центру града Сокоца. Габарити објекта су (26 x 10,75 m)- спратност П + (17,75 x 5,50 m)- спратност П+1. У пожару, који се десио 2011. године, у потпуности...

Снабдијевање водом и канализација у општини Соколац

Извођач радова Хигра д.о.о. Бијељина Укупна вриједност 3.034.000,оо ЕУРА Уштеда 380.000,оо КМ Главни циљ пројекта је смањење необрачунатих количина воде у водоводном систему, смањење трошкова погона и одржавања система, те повећање броја корисника и њихово континуирано снабдијевање квалитетном питком водом,...

Монографија „Соколац-срце Романије“

Број фотографија преко 800 Укупна вриједност око 50.000,оо KM Број страница 570 Монографија општине Соколац, дјело које читаоцу пружа прилику да сазна много тога о давној и блиској прошлости овог општинског простора. Овај захтјеван и изузетно озбиљан посао покренули су...