Финансије и осигурање

Финансијске услуге везане за послове платног промета, пласман средстава, штедњу, обраду података, пружање информација и друге послове за потребе грађана, привредних и других субјеката пружају банке и друге финансијске организације.

Финансијске институције у Општини Соколац су пословне банке, микро-кредитне институције и осигуравајућа друштва. У Сокоцу постоје и раде сљедеће банке:

 • НЛБ банка а.д. Бања Лука
 • Нова банка А.Д. Бања Лука
 • Уникредит банка а.д. Бања Лука
 • АПИФ агенција

Микро-кредитне институције у Сокоцу су:

 • Бенефит
 • МЕБ
 • ЕКИ

Послови платног промета у земљи и иностранству одвијају се коректно и ефикасно. Реализују се значајни пласмани кредита грађанима који се користе већим дијелом за директну потрошњу, а мањим дијелом за властите послове. На шалтерима “Српских пошта“ и неких банака може се обавити и међународни трансфер новца Western Union.

Осигуравајућа друштва у Сокоцу су:

 • „Wiener“ осигурање
 • „Косиг – Дунав“ осигурање
 • „Бобар“ осигурање
 • „Дрина“ осигурање
 • „Нешковић осигурање“
 • „Брчко-гас осигурање“

Код већине осигуравајућих друштава преовладава осигурање моторних возила од ризика ауто-одговорности. “Wiener“ осигурање пружа услуге осигурања у свим гранама: осигурaње имовине, моторних возила, лица и грађевинских објеката у изградњи и монтажи, осигурање од ризика и слично.