Комуналне услуге

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СОКОЛАЦ“

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Адреса: Цара Лазара бб, 71350 Соколац
Телефон: +387 (0) 57 444 234
Мобилни: +387 (0) 65 663 516
Факс: +387 (0) 57 444 234
Е-mail: miladinkazekic@gmail.com

ЗБРИЊАВАЊЕ ОТПАДА
ОПИС ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а
Грађани-домаћинства м² 0,120
Канцеларијски простор м² 0,641
СТР прехрана м² 1,111
СУР м² 0,812
СЗР, бутици и сл. м² 0,684
Киосци, камп кућице, уличне тезге паушал 12,821
Контејнер тура контејнер 17,094
Камион тура тура 273,504

ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА
ОПИС ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а
Физичка лица м² 1,00
Здравствене, школске и васпитне установе м² 1,60
Правна лица м² 3,00

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА „ВРЕЛО БИОШТИЦА“ А.Д. СОКОЛАЦ

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Адреса: Данила Ђокића 19, 71350 Соколац
Телефон: +387 (0) 57 448 140
Факс: +387 (0) 57 447 183
Е-mail: biostica@teol.net

ВОДА
ОПИС ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а
Привреда и друга правна лица м³ 3,50
Школске, спортске и хуманитарне организације м³ 2,30
Домаћинства м³ 1,28

КАНАЛИЗАЦИЈА
ОПИС ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ ЦИЈЕНА У КМ БЕЗ ПДВ-а
Школске, спортске и хуманитарне организације м³ 0,55
Домаћинства м³ 0,30