Насељена мјеста

Општина  Соколац  је  основна  територијална  јединица локалне самоуправе која  је  образована  за  више  насељених  мјеста, а  која чини територијалну и економску  цјелину неопходну за задовољавање потреба становника који су у њој настањени и  која извршава обавезе које Уставом, законом и Статутом има у надлежности.

Насељена мјеста општине Соколац 1:100 000

Остварујући  право на локалну самоуправу грађани Општине непосредно и преко  својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању  својих заједничких интереса.

Органи Општине уређују и управљају, у границама закона и Статута, јавним пословима  који се налазе у њиховој надлежности у интересу становништва Општине.

Подручје општине Соколац обухватају насељена мјеста:

Б

Балтићи
Бандин Оџак
Бања Лучица
Барник
Бећари
Берег
Бијела Вода
Бјеласовићи
Бјелосављевићи
Боровац
Брејаковићи
Буковик

В

Видрићи
Вражићи
Вранеши
Врапци
Врхбарје
Врховине
Врутци
Вукосављевићи

Г

Газиводе
Горњи Драпнићи
Горњи Калиманићи
Горњи Поретак
Грбићи
Гурдићи

Д

Доње Бабине
Доње Гире
Доњи Драпнићи
Доњи Калиманићи
Дрецељ
Дуганчићи

Ђ

Ђедовци

З

Заграђе

Ж

Жљебови
Жуљ
ЖуновиЖљебови
Жуљ
Жунови

И

Имамовићи

Ј

Јабука
Јасик

К

Кадића Брдо
Калаузовићи
Каљина
Казмерићи
Клечковац
Кнежина
Колаковићи
Кошутица
Крајишићи
Крушевци
Крушево
Кула
Кусаче
Кути

М

Мангурићи
Мандра
Маргетићи
Медојевићи
Мељине
Милетци
Милетине
Мичиводе

Н

Неправдићи
Нехорићи
Ново Село
Новосеоци

О

Озерковићи

П

Павичићи
Паржевићи
Педише
Пихлице
Побратци
Поткрајеви
Подроманија
Прељубовићи
Примчићи
Пусто Село

Р

Равна Романија
Ријећа
Рудине

С

Селишта
Сијерци
Смртићи
Соколац
Соколовићи

Т

Точионик
Турковићи

Х

Храстишта

Ц

Цврчићи

Ћ

Ћаварине

Ч

Читлуци

Џ

Џиндићи

Ш

Шахбеговићи
Шашевци
Шенковићи
Ширијевићи