Извјештаји о проведеним поступцима набавке

На овом дијелу wеб сајта општине Соколац можете пронаћи обавјештења о јавним набавкама роба, услуга и радова. Извињавамо се у случају евентуалних граматичких и/или лексичких грешака у објављеном тексту, грешака у садржају те било каквих других мањкавости објављеног садржаја. Обзиром на техничке и организационе услове огласи се на нашем wеб сајту преносе у цјелости онакви какви су објављени на wеб сајту Службеног гласника БиХ.

На линковима који слиједе можете наћи уводни текст обавјештења и преузети пуни текст обавјештења у електронској форми.

[vc_tta_tabs color=“sky“ spacing=“2″ alignment=“center“ active_section=“1″ css=“.vc_custom_1477221063281{margin-top: 20px !important;}“][vc_tta_section i_icon_fontawesome=“fa fa-cloud-download“ add_icon=“true“ title=“2018″ tab_id=“jn2018″]
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-32/18
Назив предмета поступка
Реконструкција и асфалтирање приступних улица у насељу насељу Брезјак
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевсински радови
Датум објаве 31.12.2018. – 07:37
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-33/18
Назив предмета поступка
Набавка службеног мотогног возила за потребе општине Соколац
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 28.12.2018. – 11:20
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-2-31/18
Назив предмета поступка
Надзор над израдом шумско-привредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге
Датум објаве 10.09.2018. – 13:21
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-28/18
Назив предмета поступка
Изградња паркинг простора у ил.Филипа Вишњића код Војне зграде
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 30.08.2018. – 08:27
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-27/18
Назив предмета поступка
Завршетак радова на изградњи капеле на војничком гробљу
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 29.08.2018. – 14:27
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-26/18
Назив предмета поступка
Изградња дијела водоснабдијевања општине Соколац
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 23.08.2018. – 12:04
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-25/18
Назив предмета поступка
Набавка горива
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 22.08.2018. – 14:39
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-17/18
Назив предмета поступка
Изградња дијела система водоснабдијевања (крак 47 + крак 48)
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 06.08.2018. – 12:21
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-2-19/18
Назив предмета поступка
Одржавање јавне расвјете за 2018.годину
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Услуге, услуге одржавања и поправки
Датум објаве 05.07.2018. – 13:57
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-20/18
Назив предмета поступка
Вањско уређење зграде за алтернативни смјештај
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 05.07.2018. – 13:50
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-23/18
Назив предмета поступка Изградња прелаза водоводног цјевовода преко путне комуникације – ул. Немањина
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови
Датум објаве 03.07.2018. – 09:13
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-13/18
Назив предмета поступка Одржавање путева у љетној сезони 2018
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 02.07.2018. – 09:45
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-22/18
Назив предмета поступка Израда ревизије новелације главног пројекта III фекалне канализације
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 25.06.2018. – 14:08
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-21/18
Назив предмета поступка Израда и ревизија измјене пројекта темељне конструкције објеката А и Б на локалитету Баре у Сокоцу
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 25.06.2018. – 10:20
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-18/18
Назив предмета поступка Набавка канцеларијског материјала за 2018.годину
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 30.05.2018. – 12:38
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-15/18
Назив предмета поступка Новелација главног пројекта – компонента III фекалне канализације за општину Соколац
Врста поступка Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 16.05.2018. – 14:13
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-14/18
Назив предмета поступка Израда главног пројекта кућних прикључака на водоводни систем за села и засеоке МЗ Стјенице, дијела општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 16.05.2018. – 13:00
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-12/18
Назив предмета поступка Измјене и допуне дијела регулационог плана Баре у Сокоцу
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 07.05.2018. – 11:18
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-11/18
Назив предмета поступка Одржавање серверског система и модула интегралног пакета за буџет и финансије
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, компјутерске и уз њих везане услуге
Датум објаве 03.05.2018. – 11:52
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-10/18
Назив предмета поступка Осигурање имовине за 2018.годину
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 30.04.2018. – 13:04
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-8/18
Назив предмета поступка Осигурање запослених у Општинској управи Соколац 2018.године
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 30.04.2018. – 12:44
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-9/18
Назив предмета поступка Пројекат секундарне мреже и кућних прикључака фекалне канализације у Подроманији
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 30.04.2018. – 12:33
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-7/18
Назив предмета поступка Израда и уградња алуминијумских врата са демонтажом постојећих на објектима зграде Општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 27.04.2018. – 11:34
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-6/18
Назив предмета поступка Извођење услуга обавезне системске прољећне дератизације на подручју општине Соколац 2018
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, здравствене и социјалне услуге
Датум објаве 04.04.2018. – 08:30
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-4/18
Назив предмета поступка Набавка тонера 2018
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, Куповина
Датум објаве 28.02.2018. – 08:26
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-3/18
Назив предмета поступка Набавка робе за кафе кухињу Општинске управе Соколац 2018
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, Куповина
Датум објаве 07.02.2018. – 08:51
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-2/18
Назив предмета поступка Набавка метеријала за одржавање чистоће Општинске управе Соколац 2018
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, Куповина
Датум објаве 07.02.2018. – 08:35
Назив документа Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН
Назив предмета поступка Набавка угоститељских услуга у 2018/2
Врста уговора Услуге
Датум објаве 06.02.2018. – 13:57
Назив документа Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН
Назив предмета поступка Набавка угоститељских услуга у 2018/1
Врста уговора Услуге
Датум објаве 06.02.2018. – 13:53
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-1/18
Назив предмета поступка Изградња водоводног прикључка за зграду К-17
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови, Завршни грађевински радови
Датум објаве 05.02.2018. – 12:41
[/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=“fa fa-cloud-download“ add_icon=“true“ title=“2017″ tab_id=“1517864565205-ea50a231-3793″]
Назив документа Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН
Назив предмета поступка Израда шумско привредне основе
Врста уговора Услуге
Датум објаве 18.01.2018. – 12:25
Назив документа Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН
Назив предмета поступка Набавка угоститељских услуга у 2017.години
Врста уговора Услуге
Датум објаве 18.01.2018. – 12:23
Назив документа Извјештај о набавкама које су изузете од примјене ЗЈН
Назив предмета поступка Набавка угоститељских услуга у 2017/2
Врста уговора Услуге
Датум објаве 18.01.2018. – 12:19
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-19/17
Назив предмета поступка Израда водоводног прикључка (отцјепног шахта)-цјевовод Витањ-резервоар Ђедовци
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 18.01.2018. – 12:16
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-18/17
Назив предмета поступка Израда измјене дијела Регулационог плана „Спортска дворана“ на КЧ 1229 и КЧ 1230 ко Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, архитектонске услуге
Датум објаве 18.01.2018. – 12:15
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-17/17
Назив предмета поступка Набавка рачунарске опреме 2018
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 18.01.2018. – 12:14
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-16/17
Назив предмета поступка Израда пројекта за објекат Регионалног конгресног центра 8 оквиру ревитализације Центра за унапређење пољопривредне
производње
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, архитектонске услуге
Датум објаве 18.01.2018. – 12:12
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-15/17
Назив предмета поступка Извођење преосталих радова на стамбеној згради за колективно становање К-17
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 18.01.2018. – 12:11
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-14/17
Назив предмета поступка Изградња приступног пута за објекат мртвачнице на војничком гробљу „Мали Зејтинлик“
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 18.01.2018. – 12:09
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-13/17
Назив предмета поступка Реконструкција и асфалтирање дионице пута Ћаварине – Млађ л=800 м
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 18.01.2018. – 12:07
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-12/17
Назив предмета поступка Одржавање путева у љетној сезони 2017
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 04.07.2017. – 08:36
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-2-11/17
Назив предмета поступка Одржавање јавне расвјете 2017/2018
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 03.07.2017. – 14:44
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-10/17
Назив предмета поступка Набавка горива 2017/2018
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 03.07.2017. – 14:34
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-9/17
Назив предмета поступка Изградња приступног пута за објекат Мртвачнице
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 20.06.2017. – 10:04
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-8/17
Назив предмета поступка Набавка канцеларијског материјала 2017
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 17.05.2017. – 09:55
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-7/17
Назив предмета поступка Обавезна прољећна дератизација на подручју општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 17.05.2017. – 09:48
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-6/17
Назив предмета поступка Осигурање имовине 2017
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге
Датум објаве 17.05.2017. – 09:40
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-5/17
Назив предмета поступка Осигурање запослених у Општинској управи Соколац 2017
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге
Датум објаве 17.05.2017. – 09:30
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-4/17
Назив предмета поступка Набавка тонера 2017
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 17.05.2017. – 09:17
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-3/17
Назив предмета поступка Одржавање рачуноводственог програма и среверског система 2017
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге
Датум објаве 17.05.2017. – 09:00
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-3-1/17
Назив предмета поступка Електрификација насеља Бећари 2017
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 17.05.2017. – 08:45
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-3-2/17
Назив предмета поступка Зимско одржавање путева на подручју општине Соколац
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Радови
Датум објаве 17.05.2017. – 08:31
[/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=“fa fa-cloud-download“ add_icon=“true“ title=“2016″ tab_id=“jn2016″]
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-25/16
Назив предмета поступка Израдња секундарног вода канализације (куће Мијатовића)
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:34
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-24/16
Назив предмета поступка Изградња примарног вода канализације Решетница
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:33
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-20/16
Назив предмета поступка Изграфдња прилазног пута Максимовићи
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:31
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-19/16
Назив предмета поступка Реконструкција Главног дистрибутивног водовда у селу Копељвићи
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:30
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-2-18/16
Назив предмета поступка Одржавање јавне расвјете 2016/17
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Услуге, Остале услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:29
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-1-17/16
Назив предмета поступка Набавка горива 2016/17
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Робе, Куповина
Датум објаве 06.09.2016. – 09:26
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-16/16
Назив предмета поступка Реконструкција јавне расвјете на дионици Казани-фаза 2
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:25
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-15/16
Назив предмета поступка Реконструкција јавне расвјете на дионици Казани-фаза I
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:24
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-14/16
Назив предмета поступка Реконструкција јавне расвјете у улици Стрине Новака и у улици Романијска
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:23
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-13/16
Назив предмета поступка Реконструкција јавне расвјете у насељу Лазе
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:22
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-12/16
Назив предмета поступка Реконструкција јавне расвјете у насељу Брејаковићи и реконструкција семафора
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:21
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-11/16
Назив предмета поступка Изградња секундарног вода водовода у засеоку Јефтићи
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:20
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-10/16
Назив предмета поступка Осигурање имовине и лица 2016
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Остале услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:19
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-9/16
Назив предмета поступка Изградња примарног вода водовода у Кнежини
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:18
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-8/16
Назив предмета поступка Израда елабората кућних прикључака за канализационе колекторе
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Архитектонске услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:17
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-7/16
Назив предмета поступка Одржавање рачуноводственог програма и серверског система 2016
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Компјутерске и уз њих везане услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:15
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-6/16
Назив предмета поступка Обавезна прољећна систематска дератизација 2016
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Здравствене и социјалне услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:14
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-5/16
Назив предмета поступка Израда измјене дијела регулационог плана Спортска дворана
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Архитектонске услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:13
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-4/16
Назив предмета поступка Израдња крака водовода Педише
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:12
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-3/16
Назив предмета поступка Изградња примарног вода канализације (локација сточна пијаца)
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:10
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-2/16
Назив предмета поступка Изградња крака канализације (Гутаљ-Кнежевић)
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:09
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-1/16
Назив предмета поступка Изградња крака канализације (Нерић-Јањуш)
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:07
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-8/16
Назив предмета поступка Израда елабората кућних прикључака за канализационе колекторе
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Архитектонске услуге
Датум објаве 23.03.2016. – 14:06
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-7/16
Назив предмета поступка Одржавање рачуноводственог програма и серверског система 2016
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Компјутерске и уз њих везане услуге
Датум објаве 23.03.2016. – 11:30
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-6/16
Назив предмета поступка Обавезна прољећна систематска дератизација 2016
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Здравствене и социјалне услуге
Датум објаве 23.03.2016. – 11:23
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-5/16
Назив предмета поступка Израда измјене дијела регулационог плана Спорска дворана
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Архитектонске услуге
Датум објаве 23.03.2016. – 11:12
Назив документа Обавјештење о набавци
Назив предмета поступка Изградња крака водовода Педише
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 18.02.2016. – 12:00
Назив документа Годишње обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге
Број обавјештења 2-0-2-3-7-3/16
Назив предмета поступка Угоститељске услуге у 2016.години – услуге репрезентације
Врста уговорног органа
Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 04.02.2016. – 12:53
Назив документа Годишње обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге
Број обавјештења 2-0-2-2-7-2/16
Назив предмета поступка Угоститељске услуге у 2016.години – услуге репрезентације
Врста уговорног органа
Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 04.02.2016. – 12:39
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-4/15
Назив предмета поступка Набавка канцеларијског материјала 2015/2016
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 13.01.2016. – 09:53
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-5/15
Назив предмета поступка Набавка тонера 2015/2016
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 13.01.2016. – 09:46
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-7/15
Назив предмета поступка Набавка робе за кафе кухињу и материјала за одржавање чистоће
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 13.01.2016. – 09:39
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-6/15
Назив предмета поступка Набавка робе за потребе Прихватног центра Подроманија
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 13.01.2016. – 09:31
[/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]