Обавјештења о набавкама

На овом дијелу wеб сајта општине Соколац можете пронаћи обавјештења о јавним набавкама роба, услуга и радова. Извињавамо се у случају евентуалних граматичких и/или лексичких грешака у објављеном тексту, грешака у садржају те било каквих других мањкавости објављеног садржаја. Обзиром на техничке и организационе услове огласи се на нашем wеб сајту преносе у цјелости онакви какви су објављени на wеб сајту Службеног гласника БиХ.

На линковима који слиједе можете наћи уводни текст обавјештења и преузети пуни текст обавјештења у електронској форми.

Назив документа Обавјештење о набавци
Број обавјештења 2-7-3-15-3-9/17
Назив предмета поступка Извођење преосталих радова на стамбеној згради за колективно становање К-17
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови, завршни грађевински радови, остали радови
Датум објаве 10.10.2017. – 12:36
Назив документа Обавјештење о набавци
Број обавјештења 1388-1-3-44-3-33/17
Назив предмета поступка Извођење радова на изградњи два стамбена објекта са по 32 стана
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Радови
Датум објаве 05.09.2017. – 13:02
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-12/17
Назив предмета поступка Одржавање путева у љетној сезони 2017
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 04.07.2017. – 08:36
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-2-11/17
Назив предмета поступка Одржавање јавне расвјете 2017/2018
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 03.07.2017. – 14:44
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-10/17
Назив предмета поступка Набавка горива 2017/2018
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 03.07.2017. – 14:34
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-9/17
Назив предмета поступка Изградња приступног пута за објекат Мртвачнице
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 20.06.2017. – 10:04
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-8/17
Назив предмета поступка Набавка канцеларијског материјала 2017
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 17.05.2017. – 09:55
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-7/17
Назив предмета поступка Обавезна прољећна дератизација на подручју општине Соколац
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 17.05.2017. – 09:48
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-6/17
Назив предмета поступка Осигурање имовине 2017
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге
Датум објаве 17.05.2017. – 09:40
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-5/17
Назив предмета поступка Осигурање запослених у Општинској управи Соколац 2017
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге
Датум објаве 17.05.2017. – 09:30
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-1-4/17
Назив предмета поступка Набавка тонера 2017
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 17.05.2017. – 09:17
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-3/17
Назив предмета поступка Одржавање рачуноводственог програма и среверског система 2017
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге
Датум објаве 17.05.2017. – 09:00
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-3-1/17
Назив предмета поступка Електрификација насеља Бећари 2017
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 17.05.2017. – 08:45
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-3-2/17
Назив предмета поступка Зимско одржавање путева на подручју општине Соколац
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Радови
Датум објаве 17.05.2017. – 08:31
Назив документа Обавјештење о набави
Број обавјештења 2-1-3-2-3-2/17
Назив предмета поступка Зимско одржавање путева на подручју општине Соколац
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговорног органа
Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН
Врста уговора Радови
Датум објаве 01.02.2017. – 08:52
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-25/16
Назив предмета поступка Израдња секундарног вода канализације (куће Мијатовића)
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:34
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-24/16
Назив предмета поступка Изградња примарног вода канализације Решетница
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:33
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-20/16
Назив предмета поступка Изграфдња прилазног пута Максимовићи
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:31
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-19/16
Назив предмета поступка Реконструкција Главног дистрибутивног водовда у селу Копељвићи
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:30
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-2-18/16
Назив предмета поступка Одржавање јавне расвјете 2016/17
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Услуге, Остале услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:29
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-1-1-17/16
Назив предмета поступка Набавка горива 2016/17
Врста поступка Отворени поступак
Врста уговора Робе, Куповина
Датум објаве 06.09.2016. – 09:26
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-16/16
Назив предмета поступка Реконструкција јавне расвјете на дионици Казани-фаза 2
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:25
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-15/16
Назив предмета поступка Реконструкција јавне расвјете на дионици Казани-фаза I
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:24
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-14/16
Назив предмета поступка Реконструкција јавне расвјете у улици Стрине Новака и у улици Романијска
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:23
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-13/16
Назив предмета поступка Реконструкција јавне расвјете у насељу Лазе
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:22
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-12/16
Назив предмета поступка Реконструкција јавне расвјете у насељу Брејаковићи и реконструкција семафора
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:21
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-11/16
Назив предмета поступка Изградња секундарног вода водовода у засеоку Јефтићи
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:20
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-10/16
Назив предмета поступка Осигурање имовине и лица 2016
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Остале услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:19
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-9/16
Назив предмета поступка Изградња примарног вода водовода у Кнежини
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:18
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-8/16
Назив предмета поступка Израда елабората кућних прикључака за канализационе колекторе
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Архитектонске услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:17
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-7/16
Назив предмета поступка Одржавање рачуноводственог програма и серверског система 2016
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Компјутерске и уз њих везане услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:15
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-6/16
Назив предмета поступка Обавезна прољећна систематска дератизација 2016
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Здравствене и социјалне услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:14
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-5/16
Назив предмета поступка Израда измјене дијела регулационог плана Спортска дворана
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Архитектонске услуге
Датум објаве 06.09.2016. – 09:13
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-3-4/16
Назив предмета поступка Израдња крака водовода Педише
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:12
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-3/16
Назив предмета поступка Изградња примарног вода канализације (локација сточна пијаца)
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:10
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-2/16
Назив предмета поступка Изградња крака канализације (Гутаљ-Кнежевић)
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:09
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-3-1/16
Назив предмета поступка Изградња крака канализације (Нерић-Јањуш)
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Радови
Датум објаве 06.09.2016. – 09:07
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-8/16
Назив предмета поступка Израда елабората кућних прикључака за канализационе колекторе
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Архитектонске услуге
Датум објаве 23.03.2016. – 14:06
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-7/16
Назив предмета поступка Одржавање рачуноводственог програма и серверског система 2016
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Компјутерске и уз њих везане услуге
Датум објаве 23.03.2016. – 11:30
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-6/16
Назив предмета поступка Обавезна прољећна систематска дератизација 2016
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Здравствене и социјалне услуге
Датум објаве 23.03.2016. – 11:23
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-8-2-5/16
Назив предмета поступка Израда измјене дијела регулационог плана Спорска дворана
Врста поступка Директни споразум
Врста уговора Услуге, Архитектонске услуге
Датум објаве 23.03.2016. – 11:12
Назив документа Обавјештење о набавци
Назив предмета поступка Изградња крака водовода Педише
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Радови
Датум објаве 18.02.2016. – 12:00
Назив документа Годишње обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге
Број обавјештења 2-0-2-3-7-3/16
Назив предмета поступка Угоститељске услуге у 2016.години – услуге репрезентације
Врста уговорног органа
Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 04.02.2016. – 12:53
Назив документа Годишње обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге
Број обавјештења 2-0-2-2-7-2/16
Назив предмета поступка Угоститељске услуге у 2016.години – услуге репрезентације
Врста уговорног органа
Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН
Врста уговора Услуге, остале услуге
Датум објаве 04.02.2016. – 12:39
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-4/15
Назив предмета поступка Набавка канцеларијског материјала 2015/2016
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 13.01.2016. – 09:53
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-5/15
Назив предмета поступка Набавка тонера 2015/2016
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 13.01.2016. – 09:46
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-7/15
Назив предмета поступка Набавка робе за кафе кухињу и материјала за одржавање чистоће
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 13.01.2016. – 09:39
Назив документа Извјештај о проведеном поступку јавне набавке
Број обавјештења 2-7-1-6/15
Назив предмета поступка Набавка робе за потребе Прихватног центра Подроманија
Врста поступка Конкурентски захтјев
Врста уговора Робе, куповина
Датум објаве 13.01.2016. – 09:31