Образовање

Образовање као једна од основних друштвених функција у општини Соколац обухваћена је кроз следеће нивое:

  1. Предшколско васпитање и образовање
  2. Основно образовање
  3. Средње образовање
  4. Високо образовање