Одлуке о избору

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку роба „Набавка новогодишње декорације„ /26.12.2018./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци роба „Набавка службеног моторног возила за потребе општине Соколац„ /13.12.2018./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга надзора над израдом шумско-привредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Соколац /29.08.2018./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова „Завршетак радова на изградњи капеле на Војничком гробљу„ ЛОТ 2 /07.08.2018./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова „Завршетак радова на изградњи капеле на Војничком гробљу“ ЛОТ 1 /07.08.2018./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци услуга „Одржавање јавне расвјете за 2018.годину„ /22.06.2018./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Израда и ревизија измјене пројеката темељне конструкције„ путем директног споразума /08.06.2018./

PDF Одлука о избору понуђача за додјелу уговора о набавци радова „Љетно одржавање путева на подручју општине Соколац за 2018.годину„ /05.06.2018./

PDF Одлука о прихватању понуде за набавку услуга „Израда ревизије новелације главног пројекта III фекалне канализације„ /01.06.2018./