Остало

[vc_btn title=“Општи подаци о општини Соколац“ color=“sky“ size=“lg“ align=“left“ i_icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.opstinasokolac.net%2Fdokumenti%2Fostalo%2Fopstipodacisokolac.pdf|title:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8|target:%20_blank|“ add_icon=“true“ button_block=“true“][vc_btn title=“Бонтон запослених у општини Соколац“ color=“sky“ size=“lg“ align=“left“ i_icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.opstinasokolac.net%2Fdokumenti%2Fostalo%2Fbontonzaposlenih-opstinasokolac.pdf|title:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8|target:%20_blank|“ add_icon=“true“ button_block=“true“][vc_btn title=“Пријавни образац за цивилно друштво НВО“ color=“sky“ size=“lg“ align=“left“ i_icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.opstinasokolac.net%2Fdokumenti%2Fostalo%2Fprijavniobrazacnvo-opstinasokolac.pdf|title:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8|target:%20_blank|“ add_icon=“true“ button_block=“true“][vc_btn title=“Наредба о редослиједу и начину плаћања из буџета општине Соколац“ color=“sky“ size=“lg“ align=“left“ i_icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.opstinasokolac.net%2Fdokumenti%2Fostalo%2Fnaredbaplacanjebudzet.pdf|title:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8|target:%20_blank|“ add_icon=“true“ button_block=“true“][vc_btn title=“Наредба о извођењу прољећне систематске дератизације на подручју општине Соколац у 2017.години“ color=“sky“ size=“lg“ align=“left“ i_icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.opstinasokolac.net%2Fdokumenti%2Fostalo%2Fnaredbaderatizacija2017.pdf|title:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8|target:%20_blank|“ add_icon=“true“ button_block=“true“][vc_btn title=“Форум за безбједност општине Соколац – статут“ color=“sky“ size=“lg“ align=“left“ i_icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.opstinasokolac.net%2Fdokumenti%2Fostalo%2Fforumzabezbjednost-statut.pdf|title:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8|target:%20_blank|“ add_icon=“true“ button_block=“true“][vc_btn title=“Форум за безбједност општине Соколац – оквирни план рада“ color=“sky“ size=“lg“ align=“left“ i_icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.opstinasokolac.net%2Fdokumenti%2Fostalo%2Fforumzabezbjednost-planrada.pdf|title:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8|target:%20_blank|“ add_icon=“true“ button_block=“true“][vc_btn title=“Систем провјере поузданости локалне самоуправе“ color=“sky“ size=“lg“ align=“left“ i_icon_fontawesome=“fa fa-file-pdf-o“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.opstinasokolac.net%2Fdokumenti%2Fostalo%2Fprovjerapouzdanostilokalnesamouprave.pdf|title:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B8|target:%20_blank|“ add_icon=“true“ button_block=“true“]