Планови и програми

ПЛАНОВИ

PDF План интегритета општине Соколац

PDF Локални еколошки план општине Соколац

PDF Акциони план за 2016.годину – Стратегија ЛАГ „Деветак“ за период 2016 – 2020.године

PDF План рада општине Соколац на пружању подршке инвеститорима

ПРОГРАМИ

PDF Програм руралног развоја општине Соколац за период 2014-2020.година

PDF Програм намјенског утрошка средстава посебних водних накнада за 2019. годину

PDF Програм стручног оспособљавања приправника – волонтера Административне службе

PDF Програм коришћења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019.години

PDF Програм зимског одржавања улица, насеља, локалних и некатегорисаних путних праваца на подручју општине Соколац за 2019/2020. годину

PDF Програм одржавања локалних путева и улица на подручју општине Соколац за 2019.годину

PDF Програм услуга заједничке комуналне потрошње за 2018.годину

PDF Програм коришћења новчаних средстава наплаћених по основу закупнине земљишта