Правила коришћења

САДРЖАЈ И УСЛУГЕ ПОРТАЛА СОКОЛАЦ – СРЦЕ РОМАНИЈЕ

Општина Соколац посјетиоцима у доброј намјери обезбјеђује коришћење садржаја портала Соколац – срце Романије. Сви посјетиоци имају право да бесплатно користе садржаје портала, уколико не крше правила коришћења. Портал Соколац – срце Романије састоји се од властитих садржаја, садржаја партнера и оглашивача, бесплатних садржаја, садржаја креираних од стране посјетилаца и линкова на спољне странице. Општина Соколац садржаје објављује у доброј намјери. Све садржаје портала користите на властиту одговорност и Општина Соколац не може се сматрати одговорном за било какву штету насталу коришћењем. Приступ порталу Соколац – срце Романије и свим његовим садржајима дозвољен је особама било ког узраста.

Коришћење садржаја омогућено је у складу са овим условима коришћења. Портал Соколац – срце Романије задржава право укидања и промјене изгледа, садржаја и услова коришћења портала Соколац – срце Романије као и свих сервиса и подстраница које су саставни дио портала Соколац – срце Романије, без обавезе претходне најаве.

КОМЕНТАРИ ЧИТАЛАЦА

Читаоци могу да коментаришу вијест и изнесу своје мишљење у погледу објављене вијести. Приликом објављивања коментара на вијести објављене на порталу Соколац – срце Романије, корисник је дужан да се придржава следећих правила о објављивању коментара:

Није дозвољено постављати, објављивати, упућивати на, нити преносити било који Садржај који:

1) повријеђује, лишава или угрожава ауторска имовинска или морална права, жиг, пословну тајну или друга права интелектуалне својине, или права на приватност и заштиту личних података било ког трећег лица

2) повријеђује или подстиче било које понашање које би могло да представља кршење било ког важећег прописа или би представљао основ за утврђивање грађанске одговорности

3) је преваран, обмањујући, неистинит

4) је намијењен дјеци или који се може сматрати намијењеним дјеци, у складу са одредбама Закона о заштити дјеце на интернету

5) је увриједљив, порнографски, вулгаран или клеветнички

6) промовише дискриминацију, нетолеранцију, расизам, мржњу, узнемиравање или злостављање било ког појединца или групе

7) је насилан или пријетећи или промовише насиље или радње које представљају пријетњу према било ком лицу или ентитету

8) промовише незаконите или штетне радње или супстанце.

Ми задржавамо право да у сваком тренутку, без претходног обавјештавања, уклонимо или онемогућимо приступ било ком Садржају и по нашем утврђењу, за који се утврди да представља кршење одредби или да је на други начин штетан за портал Соколац – срце Романије.

Не може се објавити лични писани запис, запис лика и запис гласа „без пристанка лица чије ријечи, глас односно лик садржи, ако се при објављивању може закључити које је то лице“, такође „ни без пристанка онога коме су намијењени, односно онога на кога се односе, ако би објављивањем било повређено право на приватност или које друго право тог лица“.

Не смије се модификовати, прилагођавати, неовлашћено приступати порталу Соколац – срце Романије или модификовати други Сајт на начин којим би се трећа лица могла довјести у заблуду о његовој повезаности са порталом Соколац – срце Романије.

Не смију се постављати, хостовати или преносити „нетражене“ мејлове, смс поруке или спам поруке, вируси или кодови који имају деструктивну природу.

Администратори портала Соколац – срце Романије задржавају право избора коментара који ће бити објављени, као и право скраћивања коментара. Администратори портала Соколац – срце Романије немају обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Не објављују се коментари који представљају коментар других (већ објављених) коментара, као ни полемике између коментатора, осим у случају другачије процјене администратора портала Соколац – срце Романије.

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ И ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Портал Соколац – срце Романије може прикупљати извјесне информације или личне податке аутоматски генерисане или обезбјеђене од стране посјетилаца или корисника нашег портала (у даљем тексту: подаци о корисницима). Подаци о корисницима могу укључивати и информације које се могу индивидуално идентификовати у односу на одређено лице (IP адреса), као и збирне информације о корисницима.

Портал Соколац – срце Романије поштује анонимност и приватност својих корисника.

ЛИНКОВИ НА ДРУГЕ WЕБ СТРАНИЦЕ И ОГЛАШИВАЧИ

Портал Соколац – срце Романије садржи и податке и информације као и везе до других Интернет страница креираних од стране трећих лица (линкови) које ће се, кад год је то могуће, као такве означавати. Портал Соколац – срце Романије нема надзор над наведеним подацима и информацијама или другим Интернет страницама те се у потпуности одриче сваке одговорности везане за садржај на Интернет страницама креираним од стране трећих лица.

Портал Соколац – срце Романије није одговоран за садржај страница оглашивача на порталу Соколац – срце Романије као ни за било какву штету насталу рекламирањем на порталу Соколац – срце Романије. Пословни однос између оглашивача и корисника на порталу и изван портала искључиво се заснива на пословном договору оглашивача и корисника те портал Соколац – срце Романије није одговоран за било какву могућу штету произашлу из таквог пословног односа.

ЛИЧНА, АУТОРСКА И ДРУГА ПРАВА

Садржај на порталу Соколац – срце Романије може бити заштићен ауторским правима. Садржај објављен на порталу Соколац – срце Романије не смије се репродуковати, дистрибуирати или на било који начин користити у комерцијалне сврхе без изричитог пристанка Главног техничког уредника портала Соколац – срце Романије, или на било који начин којим се може проузроковати штета порталу или било ком трећем лицу у складу са прописима.

Уколико сматрате да садржај објављен на порталу Соколац – срце Романије повријеђује Ваше лично, ауторско или друго право или интерес, можете од одговорног администратора, новинара, сарадника или Главног техничког уредника захтјевати објаву одговора или исправке, односно отклањања наводне повреде. Обавјештење о евентуалној повреди, односно Ваш одговор или исправка, мора да садржи опис, врсту и природу неистинитости, непотпуности или нетачности пријеноса садржаја, односно друге повриједе, те локацију (тј. URL адреса) или друге информације довољне за идентификацију предметног садржаја, као и инструкције за његово отклањање.