Реконструкција јавног освјетљења и унапређење енергетске ефикасности у систему јавног освјетљења

Укупна вриједност 700.000,оо KM Модел финансирања Јавно-приватно партнерство Пројекат подразумијева реконструкцију, управљање и одржавање јавног освјетљења на територији општине Соколац увођењем LED технологије, по принципу јавно – приватног партнерства. Пројекат је добио подршку свих ресорних министарстава (Министарство финансија, Министарство...

Побољшање пословног окружења

Имплементатор Општина Соколац Укупна вриједност 140.000,оо КМ Wеб адреса www.0808sokolreg2016.com Општина Соколац је 21.децембра 2015.године је са Међународном финансијском корпорацијом потписала „Уговор о савјетовању“. Међународна финансијска корпорација, чланица Групације Свјетске банке, је међународна организација чија сврха, у складу са Споразумом о...

Систем даљинског гријања на биомасу са когенерацијом

Топлотни капацитет 4,1 MW Укупна вриједност 15.200.000,оо КМ Модел финансирања Јавно-приватно партнерство У октобру 2015. године, Конзорцијум „CMS Reich-Rohrwig Hainz“ д.о.о., „ЦЕТЕОР“ д.о.о. Сарајево, и „GreenMax Capital Advisors“ урадили су Студију оправданости система даљинског гријања на биомасу са когенерацијом. У припреми...

Развој водоводног и канализационог система Сокоца

Финансијер Европска унија Укупна вриједност 14.500.000,оо КМ Имплементатор WYG International Овим пројектом ријешиће се проблем отпадних вода, сливова, изворишта и отворити перспектива развоја општине као здраве животне средине. Пројекат финансира Европска унија, а имплементатор пројекта је „WYG International“. Стручни тим Европске...

Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја – ЦЕБ II

Број стамбених јединица 64 Бесповратна средства 2.173.856,33 КМ Учешће општине Соколац 500.000,оо КМ Са циљем рјешавања стамбених проблема расељених лица из колективних центара и алтернативног смјештаја у оквиру ЦЕБ II пројекта (Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних...

Спортско-рекреативни центар „Соколац“

Укупна површина 75000 м² Вриједност израде пројекта 58.441,50 КМ Број тениских терена 5 На простору површине цца 75000 м² (7.5 ха) планирана је изградња Спортско-рекреативног центра Општине Соколац. Овај спортско-рекреативни центар је димензиониран тако да подмири потребе за спорт и...

Снабдијевање водом и канализација у општини Соколац

Извођач радова Хигра д.о.о. Бијељина Укупна вриједност 3.034.000,оо ЕУРА Уштеда 380.000,оо КМ Главни циљ пројекта је смањење необрачунатих количина воде у водоводном систему, смањење трошкова погона и одржавања система, те повећање броја корисника и њихово континуирано снабдијевање квалитетном питком водом,...

Монографија општине Соколац

Број фотографија око 500 Укупна вриједност 50.000,оо KM Број страница 550 Ускоро ће у штампарске стројеве ући Монографија општине Соколац, дјело које ће читаоцу пружити прилику да сазна много тога о давној и блиској прошлости овог општинског простора. Овај захтјеван...