Руководство

Предсједник Скупштине

Бојана Марковић, дипл. менаџер јавне управе

Потпредсједник Скупштине

Огњен Војиновић, дипл. менаџер финансија

Секретар Скупштине

Борјанка Крсмановић, дипл. правник