СКИ ПРОГРАМ ,,ЈАХОРИНА"

трећа сезона 2019/2020

1478
УКУПАН БРОЈ СКИ ПАСОВА
23.фебруар
НАРЕДНИ СЛОБОДАН ТЕРМИН (АУТОБУС)
22.-23.фебруар
НАРЕДНИ СЛОБОДАН ТЕРМИН (СОПСТВЕНИ ПРЕВОЗ)

ПРИЈАВЕ ЗА 22.ФЕБРУАР ТРАЈУ ЈОШ...

32
БРОЈ СЛОБОДНИХ МЈЕСТА - ДЈЕЦА (АУТОБУС)

ПРИЈАВА ТЕРМИНА

ДАТУМ ТЕРМИНА (обавезно)

КАТЕГОРИЈА (обавезно)

ВЕЛИЧИНА МАРКЕРА (обавезно)

КАЦИГА (попуњавају дјеца од 2007.годишта)

Напомена: Ова форма се користи за контролне бројеве добијене путем сагласности.

НЕОГРАНИЧЕНО
СЛОБОДНИХ МЈЕСТА - ДЈЕЦА (СОПСТВЕНИ ПРЕВОЗ)

ПРИЈАВА ТЕРМИНА

ДАТУМ ТЕРМИНА (обавезно)

ВЕЛИЧИНА МАРКЕРА (обавезно)

Напомена: Ова форма се користи за контролне бројеве са ознаком "D".

ПОПУЊЕНО
БРОЈ СЛОБОДНИХ МЈЕСТА - КООРДИНАТОРИ

ПРИЈАВА ТЕРМИНА

ДАТУМ ТЕРМИНА (обавезно)

Напомена: Ова форма се користи за контролне бројеве са ознаком К.

Формулар за контролни број (аутобус)

Овјерава се у пријемноЈ канцеларији општине Соколац од 15.01.2020.године

ФОРМУЛАР ЗА КОНТРОЛНИ БРОЈ (СОПСТВЕНИ ПРЕВОЗ)

ФОТОГРАФИЈА (обавезно)

*Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу тврдим да су сви наведени подаци тачни.