Скупштинске одлуке

22.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (29.07.2019.)

PDF Одлука о именовању Савјета за праћење израде Урбанистичког плана Соколац 2019-2039.године

PDF Одлука о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о инспекцијском надзору за 2018.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Соколац за период 1.1. – 31.3.2019.године

PDF Одлука о усвајању Извјештаја одбора за жалбе за 2018.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја за популациону комисију за 2018.годину

PDF Одлука о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељу на подручју општине Соколац

21.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (25.04.2019.)

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације у ул.Груја Новаковића

PDF Одлука о усвајању Извјештаја емисије обвезница

PDF Одлука о усвајању Извјештаја Правобранилаштва РС о судским споровима за општину Соколац на дан 31.12.2018.године

PDF Одлуке о усвајању Извјештаја о раду јавних установа и предузећа

PDF Одлуке о усвајању Програма рада и плана активности јавних установа

20.ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (10.04.2019.)

PDF Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене корисне површине стамбеног и пословног простора

PDF Одлука о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта

PDF Одлука о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Инфо центар“ Соколац

PDF Одлука о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП „Инфо центар“ Соколац

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

PDF Одлука о допунским правима породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца

2.ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (26.03.2019.)

PDF Одлука о усвајању Програма коришћења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019.години

19.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (05.03.2019.)

PDF Одлука о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељу на подручју општине Соколац

PDF Одлука о покретању иницијативе за покретање поступка за промјену и проширење граница насељеног мјеста Соколац

PDF Одлука о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈКП „Соколац“ Соколац

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

PDF Одлука о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху изградње вјерског објекта цркве у Видрићима

PDF Одлука о расписивању конкурса директора Установе за културу „Перо Косорић“ Соколац

PDF Одлука о именовању в.д. директора Установе за културу „Перо Косорић“ Соколац

PDF Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора Установе за културу „Перо Косорић“ Соколац

PDF Одлука о именовању комисије за избор директора Установе за културу „Перо Косорић“ Соколац

PDF Одлука о разрјешењу директора Установе за културу „Перо Косорић“ Соколац

17.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (14.12.2018.)

PDF Одлука о верификацији мандата

PDF Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о усвајању Нацрта буџета општине Соколац за 2019.годину

PDF Одлука о висини пореске стопе за опорезивање непокретности у 2019.години

PDF Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о ревизији

PDF Одлука о задужењу општине Соколац емисијом обвезница

PDF Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта

16.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (16.11.2018.)

PDF Одлука о усвајању Нацрта ребаланса буџета општине Соколац за 2018.годину

PDF Нацрт Одлуке о укидању статус добра у општој употреби

PDF Одлука о измјени и допуни Одлуке о извршењу буџета општине Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о критеријима за остваривање права на субвенционирање најамнине за стан

PDF Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у Кнежини

PDF Одлука о начину и условима непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

PDF Одлука о усвајању Извјештаја ЈУ Основна школа Соколац

PDF Одлука о усвајању Извјештаја ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац

PDF Одлука о усвајању Програма рада ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац

PDF Програм намјенског утрошка средстава посебних водних накнада за 2018. годину

14.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (01.06.2018.)

PDF Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Спортска дворана“

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о раду комисије за популациону политику општине Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање Соколац

PDF Одлука о именовању в.д. чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање Соколац

PDF Одлука о разрјешењу директора Туристичке организације „Соколац“

PDF Одлука о именовању в.д. директора Туристичке организације „Соколац“

13.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (25.04.2018.)

PDF Одлука о именовању Савјета за праћење израде измјене дијела Регулационог плана Баре

PDF Одлука о исплати новчане накнаде Дубочанин Радојки за изузето градско грађевинско земљиште

PDF Одлука о усвајању годишњег плана активности ЈУ за културу „Перо Косорић“ Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о усвајању плана активности ЈКП „Соколац“ за 2018.годину“

PDF Одлука о усвајању извјештаја о раду и финансијског извјештаја ЈУ Народне библиотеке Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању ЈКП „Соколац“ за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈП „Инфо центар“ Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању извјештаја о раду и пословању ЈУ Центра за социјални рад „Соколац“ за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању извјештаја о раду и пословању ЈУ за културу „Перо Косорић“ Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈЗУ ДЗ „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању извјештаја о раду ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Соколац“ за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о раду Општинске управе општине Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о раду Општинског штаба цивилне заштите Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о раду са финансијским показатељима ТО „Соколац“ за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја СШЦ „Василије Острошки“Соколац

PDF Одлука о усвајању програма ЈУ Народне библиотеке „Соколац“за 2018.годину

PDF Одлука о усвајању програма рада ЈУ Центра за социјални рад „Соколац“ за 2018.годину

PDF Одлука о усвајању програма рада ЈП „Инфо центар“ Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о усвајању програма рада ЈУ Туристичке организације „Соколац“ за 2018.годину

PDF Одлука о усвајању програма рада ЈЗУ ДЗ „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о усвајању програма рада општинског штаба Цивилне заштите Соколац за 2018.годину

12.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (23.03.2018.)

PDF Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1м² корисне површине стамбеног и пословног простора

PDF Одлука о именовање директора Дома здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац

PDF Одлука о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за жалбе Општине Соколац

PDF Одлука о освајању Извјештаја о спровођењу избора за предсједника Скупштине општине Соколац

PDF Одлука о приступању изради измјене дијела „Измјене и допуне дијела Регулационог плана Баре у Сокоцу“

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о спровођењу опозива предсједника Скупштине општине Соколац

PDF Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у Соколовићима

PDF Одлука о разрјешењу чланова Одбора за жалбе Општине Соколац

PDF Одлука о разрјешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац

PDF Одлука о расписивању конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Соколац

11.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (12.02.2018.)

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2017.годину

PDF Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у Соколовићима

PDF Одлука о преносу права својине над објектима са општине Соколац на ЈЗУ „Психијатријска болница“ Соколац

PDF Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора Центра за социјални рад Соколац

PDF Одлука о именовању в.д. чланова Управног одбора Центра за социјални рад Соколац

PDF Одлука о разрјешењу чланова Надзорног одбора ЈКП „Соколац“ Соколац

PDF Одлука о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈКП „Соколац“ Соколац

PDF Одлука о усвaјању Извјештаја Правобранилаштва РС о судским споровима за општину Соколац на дан 31.12.2017.године

10.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (25.12.2017.)

PDF Одлука о извршењу буџета општине Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о усвајању буџета општине Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о висини пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о утврђивању вриједности некретнина на подручју општине Соколац за 2018.годину

PDF Закључак по Захтјеву ЈЗУ Психијатријска болница Соколац

9.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (12.12.2017.)

PDF Одлука о братимљењу и успостављању сарадње Општине Соколац са Општином Стара Пазова – Република Србија

PDF Одлука о именовању члана Општинске изборне комисије Соколац

PDF Одлука о измјенама и допунама Статута Јавног предузећа „Инфо центар“ Соколац

PDF Одлука о усвајању извршења буџета општине Соколац за период 01.01. – 30.09.2017.

PDF Одлука о одређивању матичних подручја

PDF Одлука о усвајању Нацрта буџета Општине Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о извршењу Нацрта буџета Општине Соколац за 2018.годину

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације на к.ч. број 832/16

8.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (24.10.2017.)

PDF Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о утврђивању тржишне цијене градског грађевинског земљишта

PDF Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о успјеху ученика ЈУ Основне школе „Соколац“

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији васпитно-образовног рада ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Соколац“

PDF Одлука о усвајању годишњег програма рада ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Соколац“

7.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (22.09.2017.)

PDF Одлука о усклађивању аката и организације Центра за социјални рад са Законом

PDF Одлука о расписивању јавног конкурса за именовање члана Општинске изборне комисије Соколац

PDF Одлука о избору члана школског одбора СЦ „Василије Острошки“ Соколац у име локалне заједнице

PDF Одлука о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу општине Соколац у износу од 4.500.000,00 КМ

PDF Одлука о стављању ван снаге Одлуке о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу општине Соколац у износу од 4.500.000,00 КМ

PDF Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Спортска дворана“ у Сокоцу, к.ч. 1229 и 1230, К.О. Соколац

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације у улици Грује Новаковића

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације у сврху изградње гаража на локалитету „Бара“ у улици Немањиној

6.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (27.07.2017.)

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитетима „Брезјак“, „Соколачке њиве“ и „Ћилимара“

PDF Одлука о висини закупнине 1м2 изграђеног и неизграђеног градског грађевинског земљишта

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације на локалитету „Соколачке њиве“

PDF Одлука о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације

5.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (06.06.2017.)

Одлука о давању сагласности за организацију „МОСИ 2019„

Одлука о поступању у случају неслагања површина грађевинских парцела старог и новог премјера

Закључак о усвајању Локалног акционог Плана социјалне инклузије расељених лица

Одлука о именовању директора Центра за социјални рад „Соколац„

Одлука о именовању директора ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Соколац„

Одлука о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП „Инфо центар„ Соколац

Одлука о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП „Инфо центар„ Соколац

Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за популациону политику за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду одбора за жалбе за 2016.годину

Одлука о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле к.ч. број 832/33

Одлука о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле к.ч. број 1513/8

Одлука о продаји грађевинске парцеле путем лицитације на локалитету „Ћилимара„

4.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (27.04.2017.)

Одлука о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине Соколац за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду Општинске управе општине Соколац за 2016.годину

Одлука о усвајању измјене дијела регулационог плана „Спортска дворана„ у Сокоцу, на земљишту означеном као к.ч. 832/12 и дијелу к.ч. 832/14, К.О. Соколац

Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене

Одлука о усвајању Програма одржавања, заштите и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Соколац у 2017.години

Одлука о избору члана Школског одбора Основне школе „Соколац„ у име локалне заједнице

Одлука о верификацији мандата Стевану Батинићу

Одлука о верификацији мандата Младену Форцану

Одлука о престанку мандата Жарка Косорића

Одлука о престанку мандата Данка Вучетића

Одлука о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја ЈУ народне библиотеке „Соколац„ за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈУ центра за социјални рад „Соколац„ за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду Општинског штаба цивилне заштите „Соколац„ за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈЗО дома здравља „др Љубомир Ћеранић„ Соколац за 2016.годину

Одлука поводом разматрања Извјештаја о раду и пословању ЈП „Инфо центар„ Соколац за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању ЈКП „Соколац„ за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Соколац„ за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Основне школе „Соколац„ за 2016.годину

Одлука о усвајању финансијског извјештаја СЦ „Василије Острошки„ Соколац за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва РС о судским споровима општине Соколац за 2016.годину

Одлука о усвајању финансијског извјештаја СЦ „Василије Острошки„ Соколац за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду са финансијским показатељима ЈУ Туристичке организације „Соколац„ за 2016.годину

Одлука о усвајању Извјештаја о раду и пословању ЈУ за културу „Перо Косорић„ Соколац за 2016.годину

Одлука о усвајању Плана активности ЈКП „Соколац„ за 2017.годину

Одлука о усвајању годишњег Плана активности ЈУ за културу „Перо Косорић„ Соколац за 2017.годину

Одлука о усвајању Програма рада ЈУ народне библиотеке „Соколац„ за 2017.годину

Одлука о усвајању Програма рада ЈУ центра за социјални рад „Соколац„ за 2017.годину

Одлука о усвајању Програма рада Општинског штаба цивилне заштите „Соколац„ за 2017.годину

Одлука о усвајању Програма рада ЈЗУ дом здравља „др Љубомир Ћеранић„ Соколац за 2017.годину

Одлука о усвајању Програма рада ЈП „Инфо центар„ Соколац за 2017.годину

Одлука о усвајању Програма рада ЈП туристичке организације „Соколац„ за 2017.годину

3.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (24.02.2017.)

Одлука о именовању замјеника начелника општине Соколац

Одлука о разрјешењу вршиоца дужности Секретара Скупштине општине Соколац

Одлука о именовању Секретара Скупштине општине Соколац

Одлука о именовању начелника Одјељења за општу управу

Одлука о именовању начелника Одјељења за привреду и финансије

Одлука о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Одлука о именовању начелника Одјељења за локални развој

Одлука о платама општинских функционера

Одлука о продаји грађевинске парцеле путем лицитације на локалитету „Соколачке њиве„ 715/48

Одлука о продаји грађевинске парцеле путем лицитације на локалитету „Соколачке њиве„ 974/117

Закључак о утврђивању и стављању на јавни увид Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Спортска дворана„

Одлука о разрјешењу директора Центра за социјални рад Соколац

Одлука о именовању комисије за избор директора Центра за социјални рад Соколац

Одлука о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Соколац

Одлука о расписивању конкурса за избор и именовање директора Центра за социјални рад Соколац

Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора Центра за социјални рад Соколац

2.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (30.12.2016.)

PDF Одлука о усвајању Ребаланса буџета општине Соколац за 2016.годину

PDF Одлука о именовању комисије за избор члана општинске изборне комисије Соколац

PDF Одлука о расписивању јавног конкурса за именовање члана општинске изборне комисије Соколац

PDF Одлука о утврђивању вриједности некретнина

PDF Одлука о висини пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Соколац за 2017.годину

1.ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (20.12.2016.)

PDF Одлука о извршењу нацрта буџета општине Соколац за 2017.годину

PDF Одлука о усвајању нацрта буџета општине Соколац за 2017.годину

1.СЈЕДНИЦА СО СОКОЛАЦ (16.12.2016.)

PDF Одлука о извршењу буџета општине Соколац за период 1.1. – 30.6.2016.године

PDF Одлука о усвајању нацрта ребаланса буџета општине Соколац за 2016.годину

PDF Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2016.годину

PDF Одлука о усвајању измјена дијела Регулационог плана „Спортска дворана“

PDF Одлука о усвајању извјештаја о реализацији програма о зимском одржавању за 2016.годину

PDF Одлука о усвајању процјене угрожености општине Соколац од елементарне непогоде и друге несреће

PDF Одлука о усвајању Програма рада ЈУ за предшколско васпитање и образовање“

PDF Одлука о начину одабира пројеката невладинихнепрофитних организација по ЛОД методологији

PDF Одлука о усвајању извјештаја о проведеним изборима за Скупштину Града Источно Сарајево