Улице

Општина  Соколац  је  основна  територијална  јединица локалне самоуправе која  је  образована  за  више  насељених  мјеста, а  која чини територијалну и економску  цјелину неопходну за задовољавање потреба становника који су у њој настањени и  која извршава обавезе које Уставом, законом и Статутом има у надлежности.

Остварујући  право на локалну самоуправу грађани Општине непосредно и преко  својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању  својих заједничких интереса.

Органи Општине уређују и управљају, у границама закона и Статута, јавним пословима  који се налазе у њиховој надлежности у интересу становништва Општине.

Урбано подручје општине Соколац обухватају следеће улице:

А

Алексе Шантића
Арсена Петрушића
Аћима Бабића

Б

Борка и Ратка Радовића
Бранилаца Романије
Бранка Радичевића
Бранка Ћопића

В

Васе Пелагића
Видовданска
Војводе Мишића
Вука Караџића
Вуковарска

Г

Гласиначка
Груја Новаковића

Д

Данила Ђокића
Двадесет првог Маја
Десанке Максимовић
Добовољачка
Др Миленка Филиповића
Друге Романијске бригаде
Душана Мијатовића

Ђ

Ђуре Јакшића

З

Змај Јовина

И

Иве Андрића
Извиђачка

Ј

Јована Дучића
Јове Јанковића
Јове Мијатовића

К

Карађорђева
Косовска

Љ

Љубана Нешковића

М

Марка Ећимовића
Милана Шарца
Миланка Витомира
Милоша Обилића
Миће Цуревића
Михајла Бјелаковића
Млађена Ћајића

Н

Немањина
Николе Тесле

Њ

Његошева

О

Омладинска

П

Пера Косорића
Петра Кочића
Прве Романијске бригаде

Р

Радивоја Косорића
Радомира Нешковића
Романијска

С

Симе Дрљаче
Српске војске
Српских ратника
Старине Новака

Ф

Филипа Вишњића

Ц

Цара Лазара