Здравство

На подручју општине Соколац егзистирају сљедеће здравствене институције: Дом здравља „др Љубомир Ћеранић“ Соколац, као носилац примарне здравствене заштите и Психијатријска клиника Соколац, као носилац услуга из секундарног нивоа здравствене заштите.

Што се тиче структуре здравствене заштите на подручју општине Соколац егзистирају и примарни и секундарни нивои здравствене заштите.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЉУБОМИР ЋЕРАНИЋ“

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Адреса: Гласиначка 15
Телефон: +387 (0) 57 448 440
Факс: +387 (0) 57 448 440
Е-mail: direktor-domzsoko@teol.net

Простор којим располаже Дом здравља, као носилац примарног нивоа здравствене заштите, састоји се из 2.500 м² корисног простора распоређеног у 4 пословна објекта, са 8 амбуланти породичне медицине, ЦМЗ, ЦБР, консултативно- специјалистичким службама из гинекологије и педијатрије са потребном дијагностиком ( ЛАБ и РТГ дијагностика).

Квалификациона структура запослених у Дому здравља „др Љубомир Ћеранић“ Соколац је сљедећа:

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ 2
ДОКТОРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ
др неуропсихијатар 1
др медицине рада 1
др педијатар 1
др опште медицине 1
др породичне медицине 2
др епидемиолог 1
др интерне медицине 1
др физикалне медицине 1
др гинеколог 2
ДОКТОРИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ
др психијатар 1
др радиолог 1
др стоматологије 2
биохемичар 1
социјални радник 1
физиотерапеут техничар 2
МЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ ССС 50
НЕМЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ 24

Са становишта услуга примарног нивоа установа здравствено збрињава 13.836 становника, што је и уговорено са Фондом здравствене заштите за 2008 годину, од чега је 12.216 лица у осигурању (запослени чланови породице), док су услуге ЦМЗ уговорене за општину Соколац, Хан Пијесак, Рогатица и Пале са укупно 48.219 становника а ЦБР за општине Соколац, Рогатица и Хан Пијесак, са укупно 29.268 становника.

Систем здравствене заштите за социјално угрожена лица на подручју општине Соколац су регулисана преко Центра за социјални рад (овјером здравствених легитимација) и пружање услуга као и свим другим осигураним лицима.

ЈЗУ „ПСИХИЈАТРИЈСКА БОЛНИЦА СОКОЛАЦ“

АДРЕСАР И КОНТАКТ

Адреса: Подроманија бб
Телефон: +387 (0) 57 448 412

Психијатријска клиника у Сокоцу је започела свој рад далеке 1958. године као установа за збрињавање хронично душевно обољелих лица.

Од тог времена болница је прошла педедесетогодишњи пут познате и успјешне психијатријске установе у бившој Југославији.

Од 1993. ради у склопу Клиничког центра Источно Сарајево, а године, 1998. улази у концепт и програм мреже заштите менталног здравља у заједници.

Данас, то је савремена здравствена установа секундарног нивоа, која се бави лијечењем, рехабилитацијом и ресоцијализацијом пацијената са акутном и хроничном патологијом.

Клиника посједује и одјељење за форензичку психијатрију, што је чини тренутно једином установом овог типа на подручју Републике Српске и БиХ.

Едукација и стручно усавршавање кадра, као и њихово учешће на стручним скуповима, те теоријско-практични рад су континуирани, интензивни и запажени. Психијатријска клиника служи и као наставна база за студенте Медицинског факултета у Фочи и Филозофског факултета у Палама.

Клинички центар Источно Сарајево је у фази реорганизације. Влада РС је донијела одлуку о подјели КЦ Источно Сарајево уз оснивање нових здравствених установа. Правилником о категоризацији болница, Психијатријска клиника у Сокоцу, ће пословати под називом ЈЗУ „Психијатријска болница Соколац“. У току је израда нормативних аката Установе.

Ова психијатријска установа је смјештена у непосредној близини града, на удаљености од 2 км и њен локалитет је задовољавајући.

Капацитет клинике је 200 кревета. Клиника је конципирана по систему павиљона, односно засебних објеката са посебним намјенама, односно одјељењима. Рад је организован кроз 6 одјељења и Радноокупациону терапију.