Број стамбених јединица: 64
Укупна вриједност пројекта: 2.754.022,57 КМ
Бесповратна средства:
2.439.765,07 КМ
Учешће општине Соколац: 314.257,50 КМ

PDF Споразум о сарадњи

PDF Грађевинска дозвола 1

PDF Грађевинска дозвола 2

Са циљем рјешавања стамбених проблема расељених лица из колективних центара и алтернативног смјештаја у оквиру ЦЕБ II пројекта (Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења) којег проводи Министарство за људска права и избјеглице БиХ изграђене су двије стамбене зграде на подручју општине Соколац намијењене за социјално становање.

Пројекат се финансирао из кредитног задужења Босне и Херцеговине према Развојној банци Савјета Европе, а бесповратна средства за општину Соколац износила су 2,43 милиона КМ. Општина Соколац је обезбиједила локацију, локацијске услове и урбанистичко – техничку документацију.

Кроз Локални акциони план социјалне инклузије расељених лица, изграђен уз подршку CRS-a, утврђена је листа крајњих корисника.

У двије зграде са 64 стамбене јединице уселили су се станари који су живјели у крајње нехуманим условима. Овим пројектом је реализован дугогодишњи стратешки циљ општине Соколац, а то је затварање колективних центара.