Мирјана Субашић, једна је од начелница Одјељења које успјешно обављају „мушке“ функције у општини Соколац. По стручној спреми дипломирани правник, по занимању начелник Одјељења, а по властитом избору супруга и мајка. Рођена је 20. августа 1982. године, у Сокоцу. Основну и средњу школу, гимназију, завршила у Сокоцу. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву-Пале 2010. године. Приправнички стаж одрадила у Општинској управи Соколац -Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. Стручни управни испит положила 2013. године, при Министарству правде БиХ. Била је запослена као самостални стручни сарадник за правне послове у Одјељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Соколац. Након тога била је ангажована као предсједник Комисије за излагање непокретности и утврђивање права на непокретностима при Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Соколац.

Од фебруара ове године је начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Соколац.

ГОСПОЂО СУБАШИЋ, ОД ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА ДО НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА, КАО ДА ВАМ ЈЕ СУЂЕНО БАШ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ. КОЈЕ СУ НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА КОЈЕ ВОДИТЕ?

СУБАШИЋЕВА: Иако сам тек три мјесеца начелник, моје искуство у раду овог Одјељења је дугогодишње. Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, врши стручне и управне послове, који се односе на примјену просторно-планске документације, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, технички преглед објеката и издавање грађевинских и употребних дозвола, врши контролу инвестиционо-техничке документације, надзор над дјелатностима у оквиру надлежности одјељења, утврђује висину накнада за једнократну ренту и уређење градског грађевинског земљишта, води евиденцију о становима на подручју општине Соколац, врши контролу законитог обрачуна откупне цијене стана, врши упис оснивања заједница етажних власника зграда у Регистар, води геодетско-информациони систем, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

КОЈИ СУ НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋЕТЕ У РАДУ ВАШЕГ ОДЈЕЉЕЊА?

СУБАШИЋЕВА: Проблеми су углавном техничке природе, а односе се на непостојање ажурне просторно планске документације, која нам је непоходна у раду, односно приликом издавања локацијских услова и грађевинских дозвола везано за изградњу објеката. Такође велики проблем представљају неријешени имовинско-правни односи.

ОДНЕДАВНО,  ВАШЕМ  ОДЈЕЉЕЊУ,  КАО ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА,  ПРИПАДА И ОДСЈЕК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ. КОЈЕ СУ НАДЛЕЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ ОВАЈ ОДСЈЕК СУСРЕЋЕ?

СУБАШИЋЕВА: Тако jе, у Одјељењу постоји организациона јединица Одсјек комуналне полиције, који обавља све послове из надлежности Комуналне полиције одређене Законом о комуналној полицији („Службени гласник РС“ бр. 28/13), и одлукама Начелника и Скупштине општине Соколац. С обзиром да је у надлежности Комуналне полиције вршење комунално – инспекцијског надзора, евентуални проблеми јављају се приликом рада на терену и у раду са странкама, али морам истаћи, да до сада није било неких већих проблема.

КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО НАЈАКТУЕЛНИЈЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ ОДЈЕЉЕЊЕ  ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ?

СУБАШИЋЕВА: Тренутно Одјељење ради на рјешавању текућих питања по захтјевима странака. У наредном периоду очекујемо реализацију Пројекта изградње двије стамбене зграде, а чијом реализацијом би се трајно ријешио проблем стамбеног збрињавања корисника колективног  – алтернативног смјештаја Подроманија и Брезјак. Такође, у току је и реализација Пројекта електрификације за повратничко насеље Бећари, који је тренутно у фази закључивања уговора о извођењу радова. Напомињем и то, да Одјељење редовно прати Јавне позиве расписане од стране надлежних министарстава, а о реализацији истих, јавност ће бити благовремено информисана.

КОЛИКО ПРЕДМЕТА ТРЕНУТНО ИМА У ПРОЦЕДУРИ?

СУБАШИЋЕВА: Код Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове у раду је седам предмета по захтјевима странака за издавање локацијских услова. С обзиром да је рок за легализацију бесправно изграђених објеката био 31.12.2016. године, поднесена су укупно 83 захтјева за легализацију истих. Тренутно је у поступку рјешавање преостала 34 захтјева из 2016. године, као и пет захтјева из ове године.

ШТА БИ, ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ,  ТРЕБАЛО УРАДИТИ ДА БИ ОДЈЕЉЕЊЕ КОЈИМ РУКОВОДИТЕ ЕФИКАСНИЈЕ ФУНКЦИОНИСАЛО?

СУБАШИЋЕВА: На мјесту начелника Одјељења налазим релативно кратко и све што могу рећи јесте да ћемо у наредном периоду сагледати све текуће проблеме, како бисмо приступили њиховом рјешавању, а самим тим допринијели ефикаснијем функционисању Одјељења и побољшали квалитет рада у служби.

И ЗА КРАЈ ИТЕРВЈУА ПОМАЛО ЛИЧНО ПИТАЊЕ: КАКО СТЕ УСКЛАДИЛИ ОБАВЕЗЕ СУПРУГЕ И МАЈКЕ  ОСМОМЈЕСЕЧНЕ ДЈЕВОЈЧИЦЕ И ОДГОВОРНЕ И СЛОЖЕНЕ ФУНКЦИЈЕ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ?

СУБАШИЋЕВА: Сматрам да је у сваком послу најбитнија организација. Уз свестрану помоћ супруга, као и ангажовање породице, која ми је велики ослонац, успјели смо да ускладимо све потребе и обавезе како бих била успјешна у најбитнијој улози, а то је наравно, бити мајка. Уз вриједне и способне сараднике лакше се рјешавају проблеми и обављају свакодневне дужности начелника Одјељења  за просторно уређење

Рођена 13.јула 1970. године у Београду. По занимању дипл.економиста. Након првог запослења у „Радио Романији“ 1997. год. на мјесту спикер-водитељ програма, искуство стицала на разним пословима у више медијских кућа. Преко „Радија Источно Сарајево“, ТВ БН, ТВ Пинк БХ, Радија „Соколац“ и „Инфо центра“, на позицијама од меркетинг менаџера до директора.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име