Општина Соколац је и званично изабрана у Пројекат Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану – ReLOaD, који финансира Европска унија, а имплементира UNDP.

Укупна вриједност пројекта је 10,03 милиона еура (од којих је 8,5 милиона финансирано од стране ЕУ а 1,53 милиона од стране UNDP канцеларија које дјелују у земљама Западног Балкана и партнерских јединица локалне самоуправе).

Опште информације о пројекту

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану – ReLOaD, финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП). ReLOaD је утемељен на позитивним искуствима пројекта Јачање локалне демократије (ЛОД), који је у Босни и Херцеговини проводио УНДП, уз финансијску подршку ЕУ, и који служи као примјер добре праксе која ће бити понуђена као модел за кориштење широм Западног Балкана. Као регионална иницијатива, ReLOaD пројекат се проводи у Албанији, Бившој Југословенској Републици Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову* и Србији.

Општи циљ пројекта је јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану, путем оснаживања цивилног друштва да активно учествује у доношењу одлука, те унапређење подстицајног правног и финансијског окружења за цивилно друштво.

Специфични циљ је јачање партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на подручју Западног Балкана, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања ОЦД-ова из буџета јединица локалне самоуправе, усмјереног ка већем грађанском учешћу у процесима доношења одлука и унапређењу пружања услуга у локалним заједницама.

ReLOaD ће унаприједити сарадњу између локалних власти и ОЦД-ова и ојачати капацитете свих релевантних актера да се активно укључе у развој партнерстава. Пројекат ће радити на увођењу и одрживости транспарентног, развојно оријентисаног пројектног приступа финансирању ОЦД-ова из буџета јединица локалне самоуправе који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са локалним стратегијама развоја.

С обзиром на регионалну присутност, ReLOaD ће функционисати и као платформа за умрежавање држава и територија Западног Балкана, те за размјену искустава и научених лекција везано за боље пружање услуга грађанима.

Ко ће имати користи од ReLOaD пројекта?

Користи од ReLOaD пројекта имаће сљедећи пројектни партнери:

• јединице локалне самоуправе (опшине и градови),
• ОЦД-ови,
• релевантне институције одговорне за сарадњу с ОЦД-овима у земљама које учествују у пројекту.

У изабраним општинама и градовима, ReLOaD ће подржати провођење 200 пројеката ОЦД-ова и очекује се да ће корист од тих пројеката имати око 38.000 грађана. Посебна пажња биће посвећена пројектима који доприносе јачању улоге жена, младих и социјално искључених група становништва.

ReLOaD ће створити услове за конкурентан приступ при додјели средстава на пројектној основи из буџета јединица локалне самоуправе и истовремено мотивисати ОЦД-ове да се професионализују и унаприједе ниво пружања услуга. Осим тога, увођењем транспарентног и инклузивног приступа у процес расподјеле средстава на локалном нивоу унаприједиће се искористивост фондова и транспарентност грант шема јединица локалне самоуправа.

ReLOaD – очекивани резултати

ReLOaD ће, између осталог, постићи сљедеће кључне резултате у 50 јединица локалне самоуправе широм Западног Балкана:

• Развијене процедуре за транспарентну додјелу финансијске подршке за ОЦД-ове из јавних буџета,
• Услуге које пружају ОЦД-ови одражавају потребе грађана у партнерским јединицама локалне самоуправе широм Западног Балкана,
• Оснажени капацитети ОЦД-ова и јединица локалне самоуправе у имплементацији грант шема и реализовању квалитетних пројеката,
• Побољшано регионално умрежавање и дијалог између цивилног друштва и јединица локалне самоуправе широм Западног Балкана.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име