“Шуме Републике Српске” расписале су међународни тендер за набавку новог интегралног информационог система, вриједног 5,5 милиона марака, а који би, поред бројних унапређења у пословању, требало и да спријечи евентуалне злоупотребе.

Наведеним средствима планирана је набавка хардвера и софтвера, као и набавка теренских уређаја за пет шумских газдинстава, колико је планирано у тестној фази. Како сазнајемо, сви подаци у вези са сировином ће се уносити на мјесту настанка у мобилне уређаје, на којима ће се након тога вршити њихово праћење.

Преко овог система, путем ГПС-а, биће могуће пратити возила, а у плану је и да се на појединим шумским путевима успостави и видео-надзор. У њему ће се наћи и подаци о извођачким пројектима, гајењу шума, имовини предузећа, возном парку и његовом одржавању, инвестицијама, здравственом стању шума и бројне друге корисне информације.

Ристо Марић, директор предузећа, каже како је пројектни задатак осмислила радна група од 19 инжењера шумарства, економиста и правника, а да су средства обезбијеђена још 2016. године.

“Овим системом ће бити обухваћени праћење планског етата, таксација, дознаке, реализација сјече, праћење трупца, као и мјерење, које ће се сада вршити само једном. Пратиће се и реализација производа и његово класирање, што значи да више нема могућности промашаја, као ни могућности да се трупцу који је евидентиран изгуби траг и да не оде из предузећа познатом купцу. Све могуће злоупотребе које су пратиле ово предузеће у протеклим годинама ће бити сведене на минимум”, каже Марић.

Додаје како је у зависности од законских процедура у вези с јавним набавкама, реално да реализација пројекта започне за 90 дана.

У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС су нам рекли како је постојећи информациони систем, који је у примјени од 1999. године, превазиђен те да нови треба да ради по узору на системе који су имплементирани у модерним пословним окружењима.

“Нови систем је потребан ради ефикасније контроле производње, праћења кретања шумских дрвних сортимената од мјеста сјече све до дрвопрерађивачког постројења, увезивања постојећих база података, праћења здравственог стања и заштите шума и слично. Динамичким планом предвиђено је да се набавка и практична примјена информационог система заврши за 18 мјесеци”, казали су нам у овом министарству, из којег додају како ће овај систем бити дио јединственог информационог система Републике Српске.

Информацију о новом систему усвојила је и Влада РС на свом засједању у петак.