Суд БиХ одбио је као неосновану тужбу Управе за индиректно опорезивање БиХ /УИО/ којом је тражено да се поништи рјешење Агенције за заштиту личних података у БиХ о забрани обраде личних података купаца течног нафтног гаса који није намијењен за погон моторних возила.

Агенција је покренула поступак по службеној дужности на основу информације да су друштва која врше продају течног гаса дужна да легитимишу купце и евидентирају одређене личне податке на основу захтјева Управе, саопштено је из Агенције за заштиту личних података у БиХ.

„У поступку је утврђено да је Управа наложила продавцима течног гаса да евидентирају личне податке купаца о имену и презимену, мјесту и пребивалишту купца, ИД/ПИБ купца, регистарској ознаци возила опреме, броју рачуна, броју отпремнице, датуму отпремнице, продајној количини и продајној вриједности плина са ПДВ-ом, а да за то нема ваљан правни основ“, наведено је у саопштењу.

Утврдивши повреду Закона о заштити личних података, Агенција је рјешењем забранила Управи да од правних лица која врше продају течног нафтног гаса захтијевају да обрађују личне податке купаца овог енергента који није намијењен за погон моторних возила, те им наложила брисање и уништавање до тада прикупљених података.

Против наведеног рјешења УИО БиХ је благовремено поднијела тужбу којом је покренут управни спор.

„Суд је испитао правилност и законитост оспореног рјешења, те у пресуди заузео ставове да је Агенција у образложењу побијаног рјешења дала ваљане и јасне разлоге одлуке, да у поступку нису повријеђена правила поступка, те да је Агенција правилно примијенила одредбе материјалног права на конкретно утврђено чињенично стање“, додаје се у саопштењу.

Агенција апелује да се руководиоци јавних органа, посебно са нивоа БиХ, уздрже од неоснованих тужби, те да пажњу и капацитете усмјере на закониту обраду личних података.