Више републичких инспекција контролисало је бензинску пумпу “Нешковић” у Шепаку гдје се јуче десила експлозија, те је утврђено да су испуњавали све услове за рад и нису пронађени пропусти, потврђено је за Српкаинфо у Инспекторату Републике Српске.

Они су додали да у вези са несрећом која се догодила јуче, надлежно тужилаштво води поступак у који су укључени сви потребни органи по налогу тужиоца.

– Након што су се стекли услови за рад, републички инспектор за заштиту од пожара извршиће преглед како би се провјерило да ли је од тренутка раније извршене редовне контроле, евентуално дошло до неких промјена – поручили су из ове институције.

Подсјетимо, у понедјељак ујутру је дошло до велике експлозије на поменутој пумпи и том приликом живот је изгубио Зоран Адамовић из Лознице, а осам особа је повријеђено.

У Инспекторату су рекли да инспекција за заштиту од пожара у току године врши редовне контроле бензинских пумпних станица, односно постројења за трговину, пуњење и ускладиштавање запаљивих течности и гасова. Такође, републичка техничка инспекција врши контроле у смислу прегледа и испитивања стабилних посуда под притиском у експлоатацији на бензинским пумпним станицама.

– Републичка инспекција за заштиту од пожара у овој години извршила је редовну контролу на бензинској станици “Нешковић” у Шепаку. У току контроле инспектору је дато на увид Рјешење Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију којим се даје инвеститору употребна дозвола за бензинску станицу са пратећим садржајима. У образложењу наведеног Рјешења је наведено да је уз захтјев приложена и сагласност ЦЈБ Бијељина на спроведене мјере заштите од пожара предвиђене у техничкој документацији – појаснили су у Инспекторату.

Даље, инспектору је на увид предочено “Упутство и мјере заштите од пожара на станици доо ‘Нешковић’-Шепак”, дата су на увид увјерења о положеном испиту провјере стручног знања лица за руковање запаљивим течностима и гасовима за раднике, као и Записник о обуци и провјери знања радника из области заштите од пожара.

– Када је ријеч о мјерама заштите средстава и опреме за гашење, нису утврђене неправилности. Предочен је на увид Извјештај о прегледу ватрогасних апарата, као и Записник о испитивању хидрантске мреже. Преглед и испитивање громобранских инсталација на објекту није било извршено у прописаном року, те је наложено да се исто изврши, што је и учињено – појаснили су у Инспекторату.

У дијелу прегледа и испитивања стабилних посуда под притиском у експлоатацији, редовну годишњу контролу на бензинској станици “Нешковић”, Пословна јединица Шепак извршила је и републичка техничка инспекција.

– Увидом у документацију утврђено је да је овлаштена фирма извршила сервисирање вентила сигурности на резервоару и претакалачком мосту, са роком важности до 11.02.2020. године. На основу предочене атестно-техничке документације, резултата вањског прегледа, инсталације и опреме уграђене на резервоар констатовано је да наведени резервоар задовољава одредбе Правилника о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском и Правилника о изградњи постројења за ТНГ и претакању ТНГ-а – истакли су у Инспекторату.