У први разред основне школе уписују се дјеца која закључно са 31. 8. текуће године навршавају шест година (дјеца рођена до 31. 8. 2014. године).

На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за за полазак у школу.

У први разред уписују се и дјеца старија од шест година која због одређених околности нису била уписана у школу.

Због новонастале ванредне ситуације, евидентирање дјеце дорасле за упис у први разред основне школе вршиће се искључиво путем телефона и електронским путем.

ТЕРМИНИ:
25, 26. и 27. март 2020. године
од 9 до 12 часова

телефон: 057 448 038
email: pedagog@ossokolac.edu.ba

Потребни подаци за пријављивање дјетета су:

1. ПРЕЗИМЕ, ИМЕ ОЦА, ИМЕ
2. ДАТУМ И МЈЕСТО РОЂЕЊА
3. УЛИЦА И МЈЕСТО СТАНОВАЊА
4. КОНТАКТ ТЕЛЕФОН РОДИТЕЉА

НАПОМЕНА: Није потребно достављати никакве документе, само претходно наведене податке.

Термини тестирања дјеце биће накнадно одређени у складу са препорукама надлежних институција, о чему ће родитељи благовремено бити обавијештени.