Датум: 31.03.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), Oдлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 15/20) и Закључка републичког штаба за ванредне ситуације којим се омогућава кретање старијим лицима на територији Републике Српске од 30.03.2020. године, командант Штаба за ванредне ситуације општине Соколац, доноси:

НАРЕДБУ
О ОМОГУЋАВАЊУ КРЕТАЊА СТАРИЈИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

1. Омогућава се кретање лицима са навршених 65 и више година живота, и то у сљедећим терминима:

• уторком од 07:00 до 10:00 часова,
• петком од 07:00 до 10:00 часова.

2. Омогућава се кретање лицима до 75 година живота која живе на селу, како би могла несметано да излазе и обављају пољопривредне дјелатности.

3. Апелујемо на остале грађане да своје активности прилагоде терминима из тачке 1. наредбе како бисмо нашим старијим суграђанима омогућили што лакше обављање неопходних активности.

4. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 13.04.2020. године.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица