Број: 02-510-45
Датум: 16.04.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској од 18.03.2020. године Републичког штаба за ванредне ситуације, комадант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ О ОДГАЂАЊУ ЕКСКУРЗИЈА И ШКОЛА У ПРИРОДИ

1. Овом Наредбом одгађају се све активности око реализације екскурзија и школа у природи за основне и средње школе, планиране у априлу, мају и јуну 2020. године, због појаве болести изазване новим вирусом корона (COVID-19), због опасности за здравље ученика и наставника.

2. За реализацију ове Наредбе задужују се Основна школа „Соколац“ Соколац и Средњошколски центар „Василије Острошки“ Соколац.

3. Надзор над спровођењем ове Наредбе врши Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод.

4. Ова наредба ступа на снагу дана 16.04.2020. године, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној weб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица