Тужилаштво Федерације БиХ (ФБиХ) упутило је свим кантоналним тужилаштвима допис за хитно предузимање неопходних радњи и мјера у случајевима откривања починилаца изазивања шумског пожара, опште опасности и других кривичних дјела прописаних Кривичним законом ФБиХ, који узрокују несагледиву штету за шумски екосистем у БиХ.

У саопштењу федерално Тужилаштво позива грађане, посебно приватне власнике земљишта уз шуму, да не пале ватру у непосредној близини шуме.

Наведено је да грађани, ако уоче пожар или имају сазнања о починиоцу, то пријаве најближој полицијској станици или другом надлежном органу, те тако допринесу откривању починилаца незаконитих радњи и сузбијању штетних посљедица.

Федерално Тужилаштво подржава и друге мјере предложене Савјету министара и другим надлежним министарствима БиХ и ФБиХ у Захтјеву за хитно дјеловање, које је 13. априла упутило Удружење инжињера и техничара шумарства ФБиХ.