Број: 02-510-91/7
Датум: 20.05.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17), и Закључка о измјени Закључка о престанку примјене закључка о спровођењу мјере кућне изолације, број 37-1/20 од 20.05.2020. године, Републичког штаба за ванредне ситуације, комадант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
О ПРЕСТАНКУ ПРИМЈЕНЕ ЗАКЉУЧКА О СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРЕ КУЋНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ

1. Овом Наредбом престаје примјена:

• Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести COVID-19 Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској, број: 33-6/20 од 11.05.2020. године, 34-4/20 од 12.05.2020. године, 35-1/20 од 14.05.2020. године и

• Закључка о боравку страног држављанина у Републици Српској због пословних обавеза, број 32-6/20 од 08.05.2020. године.

2. Лица којима је републички инспектор издао Рјешење о кућној изолацији прије ступања на снагу ове Наредбе, дужна су да испоштују Рјешење инспектора до дана истека изолације.

3. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 21.05.2020.године у 06.00 часова и накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној weб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица