Црква ,,Усјековања главе Светог Јована Крститеља,, у Јасику