На основу анализе и обраде завршних финансијских извјештаја за 2019. годину, највећа и најстарија бонитетна агенција у БиХ „LCR I bizinfo.ba I boniteti.ba“ додијелила je признање „Круна развоја привреде“ Oпштини Источна Илиџа.

Као критеријуми за додјелу награде узета су четири показатеља, на основу којих је видљиво да је Општина Источна Илиџа остварила пораст, односно испунила критеријуме Пројекта градови, општине, бизнис у категорији малих општина, а то су раст фирми, раст прихода, раст упослених и раст извоза.