РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СОКОЛАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
о покретању поступка израде Измјене дијела Регулационог плана „Спортска дворана“ у Сокоцу

Позива се заинтересована јавност – власници непокретности, грађани, удружења, физичка и правна лица да активно узму учешће у поступку израде Измјене дијела Регулационог плана „Спортска дворана“ у Сокоцу и у року од 10 дана (најкасније до 14. септембра 2020. године) доставе своје приједлоге, сугестије и захтјеве које се односе на подручје измјене плана.

Приједлози, сугестије и захтјеви могу се доставити писмено на адресу Општина Соколац , Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, улица Гласиначка број 13.

Измјена плана обухвата простор бившег хотела , те простор између аутобуске станице, улице Цара Лазара, Радомира Нешковића и Груја Новаковића.

Границе обухвата измјене плана могу се видјети на wеб страници општине Соколац, www.opstinasokolac.net.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Мирјана Субашић, дипл.правник