Прва редовна сједница одобрника новоизабраног сазива, која је која је данас одржана протекла је у знаку финансија. За почетак, због, како је речено, нарочито оправданих разлога, усвојена је одлука о привременом финансирању текућих обавеза Општинске управе до висине укупних буџетских прихода остварених у истом периоду прошле године, од 1. јануара до доношења буџета општине, а најдаље до краја јуна фискалне године. Уколико се буџет усвоји до 31. марта, одлука престаје да важи даном његовог усвајања.

Већином гласова новоформиране позиције окупљнеоко СНСД и сачињава је 12 одборника, усвојен је и Нацрт буџета за 2021. годину са приходима и расходима у висини од 7,320.000 марака. То је за 18,2 посто мање у односу на планирана буџетска средства ребалансом за 2020. годину.

Највише срсдстава очекује се од пореских и непореских прихода у процентуалном износу од 92,5 посто.

Расходи су усаглашени са приходима и највише средстава планирано је за финансирање личних примања запослених – преко 3,3 милиона марака и то је само 3,2 посто од планираног остварења на крају ове године и то за финансирање новопримљених приправника. Оно гдје ће бити, због проблема са корона вирусом, осјетно мање пара су издаци за нефинансијску имовину, односно капиталне инвестиције, за које је планирано да се издвоји 837.000 марака или свега 32,7 посто од очекиваног остварење на крају 2020.

Одборници су примили на знање и информацију о извршењу буџета општине за период јануар – септембар текуће године. Приходи су остварени у износу од 6,6 милиона марака или 83,4 посто од плана, а за 19,9 посто више у односу на исти период 2019. године. Расходи су остварени у износу од 4,3 посто уз суфицит од милион и 15.000 марака.

Одборници су донијели и неколико одлука на актуелна питања за будући рад. Међу њима је и одлука о делегирању одборника за закључивање брака.