Шведска издваја 14 милиона КМ за два пројекта чији је циљ смањење утицаја прекомјерне потрошње енергије на околиш и побољшање енергетске ефикасности јавних и стамбених зграда у Босни и Херцеговини.

Просјечна потрошња енергије у јавним и стамбеним зградама у БиХ је преко пет пута већа од годишње потрошње енергије у зградама које се налазе у сличним климатским условима у земљама Европске уније. Услијед прекомјерне употребе енергије, те других извора загађења, 99,6 посто становништва изложено је ПМ2,5 загађењу ваздуха што премашује смјернице Свјетске здравствене организације (WХО). Такођер подаци WХО указују да се 27 посто свих смртних случајева у БиХ може приписати загађењу ваздуха. Домаће власти могу искористити унапређење енергетске ефикасности за економски, здравствени, животни и друштвени оправак од ЦОВИД-19 кризе.

Johanna Strömquist, амбасадорица Шведске у Босни и Херцеговини изјавила је „Ниво загађења ваздуха у Босни и Херцеговини мора се смањити како би се сачували животи и околиш. Повећање енергетске ефикасности је кључно у борби против загађења ваздуха. Такође, доприноси позитивним економским и друштевним користима за грађане. Из тих разлога Шведска ће наставити подржавати Босну и Херцеговину како би се повећала енергетска ефикасност јавних и индустријских зграда. Уједно, подршка ће укључивати и ​​побољшање енергетске ефикасности стамбених зграда.”

Готово све зграде изграђене су не водећи рачуна о енергетској ефикасности, имају лошу топлотну изолацију, старе системе гријања и лошу расвјету. Због недостатка инвестиција, јавне и стамбене зграде су у лошем стању и неопходна је њихова хитна обнова. Поред потенцијала за уштеду енергије, побољшањем енергетске ефикасности јавне и стамбене зграде имају значајан потенцијал за смањење емисија стакленичких плинова, кроз реализацију мјера унапређења система гријања и замјене енергената.

Трогодишњи пројект, који ће реализовати Развојни програм Уједињених нација (УНДП), „Декарбонизација у стамбеном сектору Босне и Херцеговине“ има за циљ развој финансијских механизама за проведбу мјера енергетске ефикасности у стамбеним зградама, уз креирање зелених радних мјеста и смањење емисија ЦО2. Активности ће бити проведене у 36 општина.

Стелиана Недера, резидентна представница УНДП-а у БиХ истакла је: „Владе морају одабрати да инвестирају у зелену економију која користи обновљиве изворе енергије, а не фосилна горива, како би се успорили разарајући ефекти климатских промјена и заштитио околиш. УНДП сарађује са Шведском на убрзаном преласку на зелену енергију и побољшању енергијске ефикасности како би се помогло Босни и Херцеговини да се опорави од рецесије изазване ЦОВИД-19 која штети друштвеним и економским приликама.”

Шведска ће наставити финансирати пројект “Зелени економски развој” (ГЕД), у износу од 9.8 милиона КМ, чији је циљ унапређење енергетске ефикасности и стимулисање употребе обновљивих извора енергије у јавним зградама и производним процесима малих и средњих предузећа. Пројект предвиђа смањење угљичног диоксида за 2.500 тона годишње и уштеду трошкова енергије од преко 1.4 милиона КМ. Узимајући у обзир да сектор малих и средњих предузећа у БиХ у просјеку троши до 35 посто више енергије за своје производне процесе него што је потребно, ГЕД пројект ће подржати мала и средња предузећа кроз имплементацију шеме подстицаја за зелено финансирање кроз субвенцију каматних стопа за мјере енергетске ефикасности/обновљиве енергије.

Пројекат ће омогућити свим нивоима власти да прате, анализирају и процјењују потрошњу енергије, трошкове, емисије, енергетске инвестиције и податке о уштедама у зградама јавног сектора, истовремено подржавајући процес приступања ЕУ, испуњавањем Директиве о енергетској ефикасности зграда, Директиве о енергетској ефикасности и Директиве о обновљивој енергији и пратећим циљевима везаним за ове области. Уштеде енергије у јавним објектима осигураће се реализацијом мјера енергијске ефикасности на овојници зграде и систему гријања објекта, те уградњом обновљивих извора енергије. Помоћ ће бити пружена и маргинализираним породицама, које живе у руралним подручјима без приступа електричној енергији, инсталирањем фотонапонских соларних система како би се осигурала струја и топла вода за 15 домаћинстава.

До 2024. године оба пројекта ће допринијети енергетске обнови најмање 30 јавних зграда, модернизацији шест система јавне расвјете, поставци 12 соларних система за припрему топле воде/фотонапонских система у јавном сектору и креирању 1.200 зелених радних мјеста у БиХ. Реализација мјера енергетске ефикасности значајно ће допринијети привредном и друштвеном развоју земље кроз потицање грађевинске индустрије, унапређење вјештина грађевинских радника у области енергијске ефикасности и обновљивих извора енергије, побољшању услова рада и боравка корисника, смањењу рачуна за енергију за јавни сектор и домаћинства, итд.