Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву у академској 2021/2022. уписује нову генерацију студената.

Музичка академија својим радом и резултатима значајно доприноси афирмацији музичке умјетности уопште, представљајући Универзитет, Републику Српску и БиХ у домаћим и међународним оквирима.

Настава се изводи на првом и другом циклусу судија и то на студијским програмима Вокално-инструментални и Музичко-педагошко теоријски. Звања се стичу у зависности од завршеног смјера.

Смјерови Вокално-инстурментилног студијског програма су:

 • соло пјевање,
 • клавир,
 • хармоника,
 • виолина,
 • виола,
 • виолончело,
 • флаута,
 • гитара.

Смјерови Музичко-педагошког теоријског студијског програма су:

 • општа музичка педагогија,
 • композиција,
 • црквена музика и појање.

Музичка академија организатор је једног од значајнијих европских фестивала за солисте на хармоници у области академске музике „Акордеон арт“, који се одржава сваке године, као и научног скупа „Дани Војина Комадине“.

Академија је пуноправни члан AEC-a (Association Européenne des Conservatoires), CIA (Confédération Internationale des Accordéonistes), CMA (Confédération Mondiale de’ lAccordéon) и Музичког савјета при UNESCO.

Такође, Академија има потписане уговоре и протоколе о сарадњи са бројним сродним академијама из БиХ, региона, Европе и свијета, гдје се нарочито истиче интензивна сарадња са престижним руским академијама и институтима.