Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP БиХ), уз финансијску подршку Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID БиХ) и Агенције за развојну сарадњу Републике Италије (AICS) имплементира пројекат Виа Динарика.

Тим поводом је у просторијама Центра за изврсност у предузетништву Општине Центар Сарајево одржана консултативна сесија за представнике партнерских општина с циљем унапређења туристичке инфраструктуре и проширењу портфеља туристичких услуга базираних на туризму у природи. Поред представника Општине Центар, учествовали су и представници општина Соколац, Рудо и Калиновик. Овом приликом је ангажовани консултант Невзет Сефо представио преглед развојних мјера, пројеката, финансијских и оперативних пракси јединица локалне самоуправе, као и примјер најбољих пракси и примијењених методологија и то у општинама Јабланица и Посушје те у Граду Требињу.

У другом дијелу консултативне сесије учесници су дискутовали о томе како интегрисати основе овог пројекта у развојне мјере и буџете општина и како унаприједити постојеће грант шеме укључујући и развој туризма у природи. На крају сесије представљене су могућности за екстерно финансирање пројеката који се односе на развој туризма у природи.

Виа Динарика је платформа која служи за промоцију регионалних природних атракција, туристичких услуга, гастрономских, културних и других искустава. Сврха пројекта је повезивање земаља и заједница Динарских Алпа стварањем јединствене и разнолике туристичке понуде, чиме се доприноси развоју локалних заједница и малих предузећа. Концепт Виа Динарика промовише туризам за одрживи економски развој земаља дуж коридора, уз очување околине и поштовање социокултурне разноликости и аутентичности заједница.

У оквиру овог пројекта утврђене су три главне туристичке стазе (бијела, зелена и плава) које се протежу преко Западног Балкана, од Словеније до Албаније. Циљ Виа Динарике је повезивање градова и руралних заједница у региону, подизање свијести о добрим пословним обичајима и заштити животне средине, креирање туристичке понуде засноване на јединственим природним љепотама, традиционалним производима и културном насљеђу, као и повезивање интересних група у региону у циљу убрзаног покретања одрживог економског развоја.