Фото: Соколац-срце Романије

Главна служба дала је „Шумама Републике Српске“ негативно мишљење Ревизије о усклађености за 2020. годину, а највеће замјерке односе се на именовања Управе предузећа, као и на поступка јавних набавки.

„Надзорни одбор именовао је вршиоца дужности директора и вршиоце дужности извршних директора са којима су закључени уговори о правима и обавезама који су истовремено и уговори о раду на период од два мјесеца (почевши од 15.04.2019. године). Управа предузећа (директор и извршни директори) није именована путем јавног конкурса, како је прописано чланом 11. став (1) Закона о јавним предузећима и чланом 17, 18. и 19. Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске” а.д. Соколац“ стоји у поменутој ревизији.

У образложењу налаза Ревизије се наводи да је „Надзорни одбор Јавног предузећа именовао вршиоца дужности директора Јавног предузећа као и вршиоце дужности директора за комерцијалне послове, производњу и план и анализу, са којима су закључени уговори о правима и обавезама који су истовремено и уговори о раду на период од два мјесеца. За остала два извршна директора (финансијско-рачуноводствене послове као и правне кадровске и опште послове), нису вршена именовања, те су на позицијама извршних директора остала лица изабрана по конкурсу 2017. године“

Поред наведеног, Надзорни одбор је 2020. године именовао вршиоца дужности директора за остале шумске производе и остале дјелатности. Именовања извршних директора нису вршена у складу са чланом 11. став (1) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске” број 75/04 и 78/11) као и чланом 17. 18. и 19. Статута.

Даље се наводи да „именовање осам вршиоца дужности директора организационих дијелова Јавног предузећа није вршено путем јавног конкурса, како је прописано чланом 20. Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске” а.д. Соколац.

„Према информацији достављеној од правне службе, Јавно предузеће је током 2020. године именовало вршиоце дужности за директоре осам организационих дијелова (ШГ Врбања, ШГ Оштрељ-Дрнић, ШГ Мајевица, ШГ Градишка, ШГ Дрина, ШГ Борја, ЦСРП Добој, ЦГК Требиње). “ стоји у ревизији.

Када су у питању јавне набавке, предузеће је процедуре вршило кроз дијељење предмета набавке што је противно закону о јавним набавкама

„Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске” а.д. Соколац за набавку заштитне опреме, лаптоп рачунара, образаца отпремног исказа, услуга сјече и извоза случајних ужитака, дијелова и сервисирања трактора, израде и одржавања електричних инсталација, ГПС уређаја за праћење возила, ситног алата, инвентара, потрошног материјала, замјена електроинсталација, ГПС уређаја, сјемена и заштитне опреме, провођење процедура набавки извршило је кроз дијељење предмета набавке, што није у складу са чланом 15. став (6) Закона о јавним набавкама“ оцијенио је Ревизор.

Захтјев за достављање понуда, у поступцима набавке путем конкурентског захтјева у најмањем износу од 61.830 КМ, није упућен на минимално три адресе, што није у складу са чланом 88. став (1) Закона о јавним набавкама.

„За набавку интегралног информационог система Агенцији за јавне набавке није достављен Извјештај о поступку јавне набавке, а на веб-страници нису објављени основни елементи уговора о набавци, што није у складу са чланом 75. став (1) и (2) Закона о јавним набавкама“ стоји даље у налазу Ревизије.

У Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, код појединих организационих дијелова не постоје евиденције реализације уговора кроз јединствени регистар уговора, како је прописано чланом 22. став (7) Правилника о измјенама и допунама правилника о јавним набавкама услуга и радова у шумарству и надзору над њиховим извођењем

Поред Ревизије о усклађености, и негативног мишљења, предузећу „Шуме Републике Српске“ добиле су мишљење са резервом за ревизију финансијских извјештаја.