Четврта редовна сједница Општинског удружења пензионера Соколац, на којој су разматрани Извјештај о раду и пословању Удружења за претходну годину, као и Извјештај Надзорног одбора Удружења о извршеном прегледу – контроли финансијско – материјалног пословања за прошлу годину, одржана је 24. фебруара у Сокоцу.

Како је рекао предсједник Удружења Деливоје Тошић, пред члановима Скупштине Општинског удружења пензионера, на Дневном реду нашли су се и Приједлог програма рада те приједлог Финансијског рада за 2022. годину.

– Имајући у виду актуелне проблеме, стално смо вршили утицај на надлежне органе и активно учествовали у свим расправама у вези са примјеном и провођењем новог закона о ПИО-у на свим нивоима организовања. Законом је дефинисано да се пензије усклађују на почетку сваке нове године, у складу са растом плата и трошкова живота. На почетку ове године пензије су усклађене 4,00%( 3,36% по основу раста плата и трошкова живота и 0,64% ванредно повећање по Одлуци Владе РС.) – рекао је Тошић, те додао да су сва питања од интереса за Удружење и чланове разматрана у оквиру самоуправних органа на нивоу општинских и мјесних удружења. Да би имали увид у положај, стање и рјешавање присутних проблема.

У оквиру активности, актуелан је увоз лијекова са Руског тржишта који су јефтинији од око 30% , али због одређених личних интереса и фармацеутског лобија то је иницијатива која тешко пролази. Удружење одржава сарадњу те су и ове године потписани уговори са бањско-климатским организацијама чиме су обезбијеђени повољнији услови и могућности лијечења и рекреације пензионера.

– Наша општинска организација броји укупно 2.697 пензионера од чега су 2.608 чланови. У току прошле године преминуло су 143 пензионера за шта смо издвојили 28.350 КМ за трошкове сахране искључиво од наших чланарина, док је од почетка ове године помоћ исплаћена породицама 40 пензионера који су преминули – закључио је Тошић.