У Сарајеву ће данас бити одржана сједница Централне изборне комисије БиХ на чијем дневном реду је приједлог одлуке о закључивању и потврђивању извода из Централног бирачког списка за опште изборе и објављивању броја бирача за сваку изборну јединицу.

На дневном реду је и приједлог одлуке о висини накнаде за рад директора и замјеника директора Главног центра за бројање, главног контролора, замјеника главног контролора, контролора за обраду, унос и потврду резултата гласања и контролора за транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење општих избора.

Предвиђено и разматарње приједлога одлуке о висини накнаде за лица ангажована у организационим јединицама Главног центра за бројање, најављено је из ЦИК-а.

Једна од тачака дневног реда су и оставке, престанци и додјела замјенских мандата.

ЦИК би требало да разматра и приједлог закључка о одобравању текста, садржаја и форме приручника за рад бирачких одбора у БиХ за изборе расписане за 2. октобар, приручника за рад бирачког одбора на бирачком мјесту у дипломатско-конзуларном представништву БиХ, приручника за рад контролора изборних резултата, као и практикума за изборну комисију основне изборне јединице у БиХ, те водича за политичке странке о финансирању и финансијском извјештавању.