На основу чл. 6. и 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“, број 111/20), члана 4. Правилника о посебним критеријумима и поступку за расподјелу средстава од игара на срећу („Службени гласник Републике Српске“, број 120/20) и члана 2. Методологије управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта објављује:
1. Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2022. години у области породице
2. Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2022. години у области омладине
3. Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима појединцима у појединачним спортовима у 2022. години
Конкурси су објављени данас, 29. августа 2022. године, у дневном листу „Глас Српске“ као и на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта (www.vladars.net  Министарство породицe, омладинe и спортa  Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2022. години, гдје можете преузети све потребне образце и конкурс.
Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2022. години у области породице
Право учешћа на конкурсу имају
На конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу по програмима и пројектима који се односе на област породице могу се пријавити организације које својим радом доприносе стварању услова за спровођење мјера популационе политике и подршке породици и које су доставиле финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране Министарства у 2021. и 2022. години, уколико су финансиране од стране Министарства.
Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу у 2022. години у области омладине
Право учешћа на конкурсу имају
На конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу по програмима и пројектима који се односе на област омладине могу се пријавити организације које су, до дана објаве конкурса, уписане у Омладински регистар и пријавиле све накнадно уписане статусне промјене одобрене код надлежног органа те које су доставиле финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране Министарства у 2021. и 2022. години, уколико су финансиране од стране Министарства.
Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима појединцима у појединачним спортовима у 2022. години
Право учешћа на конкурсу имају:
  • Спортски клубови Републике Српске и спортисти појединци у појединачним спортовима који спортским резултатима у 2022. години до дана објављивања овог конкурса испуњавају услове из тачке 1. Конкурса.
  • Спортски клубови који су уписани у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који се налазе у евиденцији Министарства породице, омладине и спорта до дана завршетка конкурса.
  • Спортски клубови и спортисти појединци који су доставили финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране министарства у 2020. и 2021. години уколико су финансирани од стране Министарства.
Сви конкурси отворени  су  30 дана од дана објављивања, а министар задржава правоњеговог поништења усљед непредвиђених буџетских ограничења.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име