Поштовани гласачи, али и сви учесници у провођењу изборног процеса, Централна изборна комисија је усвојила нова правила и процедуре у вези предстојећих Општих избора , који ће се одржати 02.10.2022. године, а које  желим укратко да подијелим са вама како би сви заједно заштитили права гласача те провели слободне, фер и демократске изборе. Стварањем повјерења јавности у законитост извршавања изборних активности и тачност изборних резултата,  јача се и интегритет изборног процеса у Босни и Херцеговине.

  1. Забрањено је гласно читање имена и презимена бирача што представља новину у односу на раније изборне циклусе.

Кршење наведене обавезе и одговорности члана бирачког одбора, као и сваку другу врсту уочену неправилности од стране посматрача, потребно је у форми примједбе обавезно унијети у Записник о раду бирачког одбора или предати у писаној форми, уз обавезан потпис.

  1. Члан бирачког одбора задужен за издавање гласачких листића, на сваки гласачки листић, на предњој страници испод текста “Упутство за гласање“ у доњем лијевом углу ставља отисак штамбиља бирачког мјеста потписује се поред штамбиља.

Неизвршавање, односно неправилно извршавање наведене радње представља веома озбиљно кршење изборних правила на бирачком мјесту, те се посматрачу најснажније сугерише да одмах о наведеном пропусту упозори предсједника бирачког одбора, како би пропуст одмах био отклоњен.

Такође, посматрачу се сугерише да о наведеном хитно и без одлагања обавијести изборну комисију основне изборне јединице на којој се налази наведено бирачко мјесто и Централну изборну комисију БиХ на тел. 033/251-300 или имејл kontakt@izbori.ba.

Гласачки листић, мора имати важећи сигурносни елемент (водени жиг) и мора садржавати отисак штамбиља на прописаном мјесту уз потпис члана бирачког одбора задуженог за издавање гласачких листића.

  1. У гласачкој кабини у исто вријеме смије се налазити само једно лице, осим ако се ради о бирачима који су слијепи, неписмени или физички неспособни.

Забрањено је тзв. породично гласање.

Предсједник и чланови бирачког одбора дужни су осигурати тајност гласања и онемогућити да неко лице гласа умјесто другог лица под његовим именом или да поновно гласа.

Централна изборна комисија БиХ је чланом 21. Правилника о провођењу избора прописала обавезу доказивања потребе за пружањем помоћи другог лица, као и изглед и садржај ПДЛ – (помоћ другог лица) обрасца који  је ОБАВЕЗАН приликом пружања помоћи другог лица.

  1. Члан бирачког одбора задужен за контролу гласачке кутије осигурава да ниједан бирач не напусти бирачко мјесто док у гласачку кутију не убаци гласачке листиће, те осигурава да се само гласачки листићи пресавијени један по један убацују у кутију да би се заштитила тајност гласања.

Начелник општине Соколац
Милован Бјелица