Штаб за ванредне ситуације општине Трново договорио је данас превентивне мјере уз редовно праћење стања на терену због најављених обилних падавина и могућег пораста водотока.

Поступајући по допису Републичке управе цивилне заштите у вези са најавом обилних падавина уз јак олујни вјетар, Штаб је одржао сједницу, анализирао тренутно стање и кроз неколико закључака дефинисане су активности и радње као одговор на појаву ванредних ситуација на подручју града.

Формиран је тим од пет људи који ће активно пратити стање водотокова на подручју општине Трново, те једногласно су донесени сљедећи закључци:

– да ће се извршити обилазак свих шахтова, корита ријеке Жељезнице, као и потока Лукавац те Љуштре и извршити чишћење;

– из Каменолома Бијеле воде обезбједити довољне количине насипног материјала, (вреће за пјесак)

– формирани тим ће обићи критичне тачке на којима најчешће долази до изливања воде те спроводити додатне мјере заштите од поплава сходно процијени угрожености;

– одмах ангажовати механизацију која ће дјеловати на подручју МЗ Кијево као потенцијално угроженог подручја општине Трново;

– припремити механизацију за подручје МЗ Трново, те је ангажовати по потреби;

– полицијска станица ће упутити позив Жандармерији да буде спремна за дјеловање по питању пружања помоћи чамцима;

– ватрогасно одјељење и РЈ Електродистрибуција спремни су за реализацију задатака из своје надлежности;

– основна школа ће у наредном периоду пратити стање у својим подрумским просторијама које су биле поплавњене крајем 2021. године, те извјештавати Службу цивилне заштите Општине Трново;

-ЈКП ,, Трново” на располагање ће ставити двије пумпе за исцрпавање воде, а Служба цивине заштите ће се обратити РУЦЗ за испоруку додатних пумпи како би се спремно дочекале могуће поплаве већих размјера;

-служба цивилне заштите општине Трново извршиће ажурирање базе података која се односи на труднице, инвалиде, дјецу са посебним потребама, срчане болеснике и дијализне болеснике;

-ООЦК ће у случају поплава вршити допремање хране и лијекова угроженом станоновништву;

– извршити набавку горива за потребе рада механизације јер на подручју општине нема бензиских пумпи;

– служба цивилне зашите општине Трново ће путем wеб и фб странице обавијестити грађане о повећаним количинама падавина које се очекују у наредном периоду (16.01-20.01.2023. године), те их упозорити да заштите своју материјалну имовину.

Сједницом је предсједавао Командант штаба Драгомир Гаговић, а истој су присуствовали замјеник команданта штаба Синиша Голијанин, замјеник начелика општине Љиљана Милић, потпредсједник Скупштине општине Трново Предраг Елез, те чланови штаба, представници Дома здравља Трново, ООЦК Трново, Основне школе ,, Свети Сава” Трново, ШГ ,,Трескавица ” Трново, РЈ Електродистрибуција Трново, Ватрогасно одјељење Трново, ЈКП ,, Трново’, те Полицијске станице Трново.