Одборници Скупштине општине Трново на данашњем редовном засједању једногласно су усвојили Извјештаје о раду Скупштине општине и скупштинских комисија за 2022. годину, Извјештај о раду начелника и Општинске управе те Извјештај о раду и пословању ЈКП „Трново“ д.о.о. Трново, слиједе Извјештаји о раду и пословању Јавних установа у 2022. години чији је оснивач општина Трново: ЈЗУ Дом здравља Трново, ЈУ Туристичка организација општине Трново, ЈУ Центар за културу Трново.

Усвојени су приједлози Одлука о утврђивању тржишне цијене неизграђеног градског грађевинког земљишта на подручју општине Трново у 2023. години, затим одлука о утврђивању висине накнаде за закуп градског грађевинског земљишта, те одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта, као и Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене м² корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године за подручје општине Трново и висине ренте.

Осим усвојених тачака усвојен је и Приједлог Одлуке о приватизацији стамбених јединица изграђених за стамбено збрињавање ППБ на подручју општине Трново, Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, те Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању одборничког додатка и висине накнаде радних тијела Скупштине општине Трново.